Erhvervspolitik på tværs af grænser

Det skal være enkelt at være lovlig virksomhed, uanset om virksomheden opererer i Danmark eller internationalt.

Find din spidskandidat til Europaparlamentsvalg 2019

Tag byggeriets EP-kandidattest her

 

 

Dansk Byggeri arbejder for, at det skal være så enkelt som overhovedet muligt at agere på tværs af grænserne. Både når det gælder eksport og import af bygge- og anlægsvarer og -tjenester, og når det gælder etablering med datterselskaber og filialer i andre lande. 

 

Vi arbejder politisk for bedre rammevilkår og fair konkurrence:

  • regelforenkling - unødige administrative byrder skal fjernes
  • bedre regulering - mere ens og gennemsigtig implementering af EU'regler i de forskellige lande
  • et mere velfungerende indre marked - bedre adgang til information om regler, øget digitalisering af procedurer, mere gensidig anerkendelse på tværs af grænserne
  • styrket håndhævelse - både over for virksomheder, og personer, der bryder nationale regler og lande, der bryder EU-regler

 

Disse overordnede mål arbejder vi for både nationalt, i Norden og i EU.

 

Og alt efter område samarbejder vi med en bred vifte af myndigheder og organisationer. Eksempelvis Folketinget og de danske EU-parlamentarikere, EU-Kommissionen, de danske ministerier og styrelser, Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd, og byggeriets europæiske organisationer FIEC og EIC.

 

Nogle konkrete eksempler

EU

De 12 anbefalinger til den kommende nye EU-Kommissions arbejdsprogram, som Dansk Byggeri har været med til at indstille via Implementeringsrådet til regeringens EU-Implementeringsudvalg. Herunder:

Se alle anbefalinger fra Implementeringsrådet her

 

Norden

Dansk Byggeri har indberettet en række helt konkrete grænsehindringer, som danske bygge- og anlægsvirksomhedere oplever i andre nordiske lande, til Nordisk Ministerråds Grænsehindringsråd. Herunder hindringer vedrørende:

Se alle grænsehindringer i Nordisk Ministerråds database her

 

 

Kontakt

Afdelingschef

Henriette Thuen

72160283 htu@danskbyggeri.dk
Chefkonsulent

Anita Kurowska Larsen

72160294 anl@danskbyggeri.dk
Loading...