Uddannelsespolitik

I Danmark skal vi ikke kun konkurrere på viden – vi skal også konkurrere på produktivitet, bæredygtighed, nye pro­cesser, kreative idéer og ikke mindst godt håndværk.

Hvis bygge- og anlægsbranchen skal opnå globale styrkepositio­ner på disse områder, så er det helt centralt, at fremtidens medarbejdere bliver klædt godt på; fra folkeskole til de videregående uddannelser.

Vi skal have flere dygtige unge til at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet – og når de gør det, så skal de udfordres og motiveres. En byg­gefaglig erhvervsuddannelse skal være et aktivt tilvalg, der giver attraktive videreuddannelses- og karrieremulighe­der.

I Dansk Byggeris Uddannelsespolitik 2018 kan du læse om uddannelsespolitiske indsatsområder i de kommende år.

Erhvervsuddannelsespolitik

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse, men kvaliteten af uddannelserne skal samtidig styrkes og vi skal sikre praktikpladser til alle

Danmark vil mangle op mod 70.000 faglærte i 2025, men kvantitet gør det ikke alene. Det faglige indhold af uddannelserne skal også være helt i top, og vi skal motivere til, at alle gør deres absolut bedste for at løse de fælles udfordringer.

 

I Dansk Byggeris Erhvervsuddannelsespolitik kan du læse 15 konkrete forslag til målrettede forbedringer, som understøtter:

  • Flere skal vælge en erhvervsuddannelse
  • Erhvervsuddannelsernes kvalitet skal styrkes
  • Der skal være praktikpladser til alle

Kontakt

LouisePihl
Underdirektør

Louise Pihl

72160177 lop@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden