Energianalyser

Energirenovering af bygninger bør være et vigtigt emne på den politiske dagsorden. Potentialerne for energibespareler i bygningerne er nemlig store, og bygninger bør ses som en integreret del af energisystemet.

Bæredygtighed

Dansk Byggeri arbejder aktivt for at fremme bæredygtigt byggeri og vejleder medlemmerne om mulighederne for at arbejde bæredygtigt og cirkulært.

Miljøpolitik

Byggeriet har fået sin egen miljøpolitik. Dansk Byggeris politik for miljø og genanvendelse skal understøtte en bæredygtig og cirkulær udvikling af byggeri og anlæg.
Loading...