Bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen

FN's medlemslande har forpligtet sig til at følge 17 verdensmål, som skal sikre en mere bæredygtig udvikling i fremtiden. Alle skal bidrage, også bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri arbejder aktivt for at fremme bæredygtighed og vejleder sine medlemmer om mulighederne for at arbejde bæredygtigt.

Mange af branchens virksomheder leverer på en lang række punkter, når det gælder bæredygtighed. I boksene herunder finder du tiltag og gode eksempler fra bygge- og anlægsbranchen.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Industri, innovation og infrastruktur

Bæredygtige byer og lokalsamfund

  • Hvad er bæredygtighed og hvad er cirkulær økonomi?

    Bæredygtighed er en bred betegnelse for miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter, mens cirkulær økonomi er et mere snævert begreb, der handler om at minimere mængden af affald og at genanvende bedst muligt.

    I et konkret byggeri kan bæredygtighed handle om lavt forbrug, ekstra godt indeklima og fokus på både anlægs- og driftsøkonomi, mens et cirkulært byggeri kan være bygget af genanvendte materialer eller være designet, så det kan genanvendes på sigt.

    Dansk Byggeri vejleder sine medlemmer om mulighederne for at arbejde bæredygtigt og cirkulært, vi holder kurser og udvikler værktøjer mv., som klæder medlemmerne bedre på til at arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Kontakt

Direktør

Michael H. Nielsen

72160175 mhn@danskbyggeri.dk
Chefkonsulent

Simon Stig-Gylling

72160267 ssg@danskbyggeri.dk
Underdirektør

Louise Pihl

72160177 lop@danskbyggeri.dk
Loading...