Bæredygtighed og cirkulær økonomi

Dansk Byggeri arbejder aktivt for at fremme bæredygtigt byggeri og vejleder medlemmerne om mulighederne for at arbejde bæredygtigt og cirkulært.

Hvad er bæredygtighed og cirkulær økonomi?

Bæredygtighed er en bred betegnelse for miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter, mens cirkulær økonomi er et mere snævert begreb, der handler om at undgå affald eller minimere det og om at genanvende bedst muligt.

I et konkret byggeri kan bæredygtighed handle om lavt forbrug, ekstra godt indeklima og fokus på både anlægs- og driftsøkonomi, mens et cirkulært byggeri kan være bygget af genanvendte materialer eller være designet, så det kan genanvendes på sigt.

Dansk Byggeri vejleder medlemmerne om mulighederne for at arbejde bæredygtigt og cirkulært, der arrangeres kurser og udvikles værktøjer mv., som kan klæde medlemmerne bedre på til at arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi.

 

Fremtiden for bæredygtighed i byggeriet

Hos Dansk Byggeri har vi et Miljøudvalg, hvor disse emner drøftes, og som giver anbefalinger til hovedbestyrelsen om politik på området. Den politik er bl.a. afspejlet i Dansk Byggeris Miljøpolitik, hvor der er stort fokus på cirkulær økonomi.

Erhvervspolitisk arbejder Dansk Byggeri indgående med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Bl.a. har Dansk Byggeri taget initiativ til arbejdet med Roadmap - Bygningers rolle i den grønne omstilling for at angive en mulig retning for udvikling af bygningsreglement mv.

Derudover deltager Dansk Byggeri aktivt sammen med den øvrige byggebranche i arbejdet med at udvikle en frivillig bæredygtighedsklasse som et supplement til bygningsreglementet. Det er formodningen, at elementer fra den klasse over tid kan indgå i det obligatoriske bygningsreglement.

I den frivillige bæredygtighedsklasse arbejdes der med livcyklusvurderinger (LCA), totaløkonomi og indeklima. I den forbindelse bruges værktøjerne LCAbyg og LCCbyg, som Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen har fået udviklet.

Kontakt

Branchedirektør

Thomas Uhd

72160264 thu@danskbyggeri.dk
Loading...