Ansvarligt forbrug og produktion

Hele verden skal ændre sin måde at producere og forbruge varer og ressourcer på. Det gælder også i Danmark. Industrier, virksomheder og forbrugere skal have fokus på affald og på genbrug. Bygge- og anlægsbranchen leverer meget affald, men vi genanvender også rigtig meget, faktisk hele 87 procent. Men vi kan blive endnu bedre. Vi kan også blive bedre, når det gælder anvendelse af bæredygtige materialer, selv om rigtig mange virksomheder i branchen er på rette vej. Det arbejder vi i Dansk Byggeri målrettet for at hjælpe virksomhederne med. Vi har blandt andet medvirket til at udvikle Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB. Videncenteret har efterfølgende fået et bredere fokus og har nu navnet Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB)

 • Cradle 2 Cradle certificerede tagelementer

  Den nordjyske virksomhed Komproment har vundet flere priser for udvikling af innovative og bæredygtige facade- og tagelementer. Deres tagelementer i skifer er Cradle 2 Cradle certificeret, og den certificering er opnået, fordi elementerne ikke indeholder skadelige stoffer, og fordi de består af komponenter, som kan skilles ad.

  På 2,5 år har virksomheden udviklet en serie af bæredygtige facade- og tagløsninger, der kan leveres med integrerede solceller. De har overvundet økonomiske og designmæssige forhindringer og har etableret salgskanaler i 13 lande.

  I 2018 blev Komproment hædret med den prestigefulde europæiske pris SME Star Award. I den anledning var Bendt Bendtsen og Søren Gade på besøg sammen med repræsentanter for branchefællesskabet Dansk Byggeindustri og Dansk Byggeri.

  Læs hele historien om Komproment her

 • Mindre beton går til spilde

  Den danske betonbranche har fundet løsningen på, hvordan de kan genanvende spildet fra egen produktion til fremstilling af nye betonprodukter. 

  Vel at mærke inden for gældende lovgivning og standarder. Det er resultatet af et års samarbejde i Nulspildsprojektet, hvor betonbranchen, Teknologisk Institut, Emcon A/S og Aalborg Portland A/S har deltaget.

  Læs hele historien om Nulspildsprojektet her

Kontakt

Chefkonsulent

Simon Stig-Gylling

72160267 ssg@danskbyggeri.dk
Loading...