Ansvarligt forbrug og produktion

Hele verden skal ændre sin måde at producere og forbruge varer og ressourcer på. Det gælder også i Danmark. Industrier, virksomheder og forbrugere skal have fokus på affald og på genbrug. Bygge- og anlægsbranchen leverer meget affald, men vi genanvender også rigtig meget, faktisk hele 87 procent. Men vi kan blive endnu bedre. Vi kan også blive bedre, når det gælder anvendelse af bæredygtige materialer, selv om rigtig mange virksomheder i branchen er på rette vej. Det arbejder vi i Dansk Byggeri målrettet for at hjælpe virksomhederne med. Vi har blandt andet medvirket til at udvikle Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB. Videncenteret har efterfølgende fået et bredere fokus og har nu navnet Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB).

Siden opdateres med cases inden længe. 

Kontakt

Chefkonsulent

Simon Stig-Gylling

72160267 ssg@danskbyggeri.dk
Loading...