Bæredygtig energi

Dansk Byggeri arbejder målrettet for, at bygninger i højere grad ses som en integreret del af energisystemet. Energibesparelser i bygninger bidrager til, at Danmark når målet om at være CO2-neutralt i 2050 omkostningseffektivt. Et lavere energiforbrug i vores bygninger kan også medvirke til at integrere lavtemperatur-varmekilder, som varmepumper, samtidig med at bygninger kan bruges til at lagre energi.

I branchen ønsker vi at bidrage til en bæredygtig grøn omstilling. Og vores virksomheder kan levere løsninger, både når det drejer sig om at energirenovere, støbe fundamenter til vindmølleparker eller sætte solceller på taget mv. I Dansk Byggeri har vi udarbejdet Byggeriets Energianalyse, som blandt andet viser potentialer og virkemidler for energibesparelser i bygninger.

Siden opdateres med cases inden længe. 

 

Kontakt

Direktør

Michael H. Nielsen

72160175 mhn@danskbyggeri.dk
Energipolitisk chef

Camilla Damsø Pedersen

72160224 cdp@danskbyggeri.dk
Loading...