Klimaindsats

Udledningen af drivhusgasser stiger alarmerende. Den globale opvarmning forandrer vores klimasystem, og det giver uoprettelige konsekvenser. Bygge- og anlægsbranchen er en del af en kollektiv indsats, og vores medlemsvirksomheder arbejder med klimasikring i byerne og kystbeskyttelse, så ejendomme, infrastruktur og andre arealer sikres mod nedstyrtning og oversvømmelse som følge af voldsommere vejr, mere og vedvarende nedbør samt stigende havniveau. Det sker blandt andet med nye former for kystbeskyttelse og grønne overfladeløsninger i byerne, som også skaber rekreative og grønne byområder.

Dansk Byggeri har givet regeringen et katalog med forslag til, hvordan man kan forebygge og reducere de skader på bygninger, boliger, veje og anden infrastruktur, som det ekstreme vejr forårsager. Kataloget indeholder blandt andet forslag om en Klima- og Kystfond, en landsdækkende plan for klimasikring og kystbeskyttelse og et forslag til en ny måde at finansiere klimasikring på. Siden opdateres med cases inden længe. 

Kontakt

Branchedirektør

Henrik Friis

72160257 hfr@danskbyggeri.dk
Loading...