Arbejdsgarantier 2018

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at der er forskelle på hvor stor en opgave skal være, før kommunerne stiller krav om arbejdsgaranti. 49 kommuner stiller krav om arbejdsgarantier ved projekter over 1 million kroner.

Print artiklen

Selvom der er store forskelle på hvor stor opgaven skal være, før kommunerne stiller krav om arbejdsgarantier, så stiller størstedelen af kommunerne krav ved projekter over 1 million kroner. Derudover er der en stor del af kommunerne, der stiller krav ved projekter over 500.000 kroner, men under 1 million kroner.

Analysen er afsluttet den 13. august 2018.

 

AB18 trådte i kraft ved årsskiftet 1. januar 2019. Den skal, akkurat som ved AB92, aftales mellem parterne for at være gældende. Men modsat AB92, så er forholder AB18 sig til størrelsen på garantier. Det tages højde for i næste Erhvervsvenlighedsanalyse, der kommer til sommer 2019.

Kontakt

Økonomisk konsulent

Nura Deveci

72160185 nnd@danskbyggeri.dk
Erhvervspolitisk direktør

Torben Liborius

72160106 tli@danskbyggeri.dk
Loading...