Arbejdsgarantier 2019

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at der er forskelle på hvor stor en opgave skal være, før kommunerne stiller krav om arbejdsgaranti. I 2019 er der 72 kommuner, som har en grænse på minimum 1 mio. kr.

I 2019 er beløbsgrænsen for arbejdsgarantier steget. Næsten tre ud af fire kommuner stiller krav om arbejdsgarantier ved opgaver på 1 million kroner eller derover. Kun tre kommuner stiller krav om arbejdsgaranti ved opgaver under en halv million kr. i 2019.

 

Analysen er afsluttet den 4. juli 2019.

 

AB18 trådte i kraft ved årsskiftet 1. januar 2019. Den skal, akkurat som ved AB92, aftales mellem parterne for at være gældende. Men modsat AB92, så forholder AB18 sig til størrelsen på garantier. Det tages højde for i næste Erhvervsvenlighedsanalyse, der kommer til sommer 2020.

Kontakt

Nura Deveci
Økonomisk konsulent

Nura Deveci

72160185 nnd@danskbyggeri.dk
Læs mere
TorbenLiborius
Erhvervspolitisk direktør

Torben Liborius

72160106 tli@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden