Udlicitering af tekniske områder 2018

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at udlicitering af kommunale veje og parker er gået i stå. Fra 2015 til 2016 er udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne faldet marginalt, så der nu udliciteres 42,4 procent.

Det går meget trægt med at få kommunerne til at stoppe med at drive entreprenørvirksomhed. Over en tiårsperiode fra 2007-2016 er der ganske vist sket en øget udlicitering, men den positive udvikling fra beskedne knap 35 procent til 42 procent er nu gået i stå.

Der er en beskeden tilbagegang på 0,1 procentpoint fra 42,5 procent til 42,4 procent det seneste år. Det vil sige, at resten stadig foregår med kommunalt ansatte og kommunale entreprenørmaskiner.

Da nogle kommuner udliciterer stort set samtlige opgaver, mens andre kommuner udliciterer meget få opgaver, er der et enormt potentiale for større udlicitering. Hvis kommunerne blev bedre til at lære af hinanden, kan der spares mere end en halv milliard skattekroner. Det er penge, som kommunerne fx kan anvende på kernevelfærden i kommunerne.

Analysen er afsluttet den 5. juli 2018.

Dansk Byggeri foreslår at indføre en forpligtende målsætning for, hvor meget kommunerne skal udlicitere på de tekniske områder. Det bør være realistisk, at alle kommunerne inden for en meget kort årrække kan udlicitere 70 % af alle tekniske opgaver.

Torben Liborius Erhvervspolitisk direktør, Dansk Byggeri

Kontakt

Erhvervspolitisk direktør

Torben Liborius

72160106 tli@danskbyggeri.dk
Økonomisk konsulent

Nura Deveci

72160185 nnd@danskbyggeri.dk
Loading...