Udlicitering af tekniske områder 2019

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at der er forsat fremgang i kommunernes udlicitering på de tekniske områder. Fra 2017 til 2018 er udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne steget, så der nu i gennemsnit udliciteres 45,2 procent.

Over en periode fra 2007-2018 er der sket en betydelig fremgang i udliciteringen på de tekniske områder. Den er samlet set gået frem fra 34,8 procent i 2007 til 45,2 procent i 2018, hvilket er en stigning på 10,4 procentpoint i perioden.

Den gennemsnitlige udliciteringsprocent er steget med 1,1 procentpoint fra 2017 til 2018 i kommunerne på de tekniske områder. Det vil sige, at resten stadig foregår med kommunalt ansatte og kommunale entreprenørmaskiner.

Der er meget store forskelle på, hvor meget kommunerne udliciterer på de tekniske områder. Nogle kommuner udliciterer stort set alle opgaver, mens andre kommuner udliciterer meget få opgaver – spændet er på over 75 procentpoint. Kommunerne kan sammenlagt spare mere end en halv milliard kr. årligt, hvis alle kommuner udliciterede i samme omfang, som de 10 procent kommuner, der udliciterer mest.

 

Analysen er afsluttet den 9. august 2019.

Dansk Byggeri foreslår at indføre en forpligtende målsætning for, hvor meget kommunerne skal udlicitere på de tekniske områder. Det bør være realistisk, at alle kommunerne inden for en meget kort årrække kan udlicitere 70 % af alle tekniske opgaver.

Torben Liborius Erhvervspolitisk direktør, Dansk Byggeri

Kontakt

TorbenLiborius
Erhvervspolitisk direktør

Torben Liborius

72160106 tli@danskbyggeri.dk
Læs mere
Nura Deveci
Økonomisk konsulent

Nura Deveci

72160185 nnd@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden