Dansk Infrastruktur

Branchefællesskabet skal sikre, at området for anlæg og infrastruktur får større synlighed og gennemslagskraft.

Branchefællesskabet Dansk Infrastruktur er en sammenslutning af følgende sektioner:

Anlægsentreprenørsektionen
Brolægningssektionen
Kabel- og Ledningssektionen
Kloaksektionen
Rørtekniksektionen
Vejbygningssektionen
Interessegruppen for større Betonentreprenører

Branchefællesskabet skal sikre anlægs- og infrastrukturområdet større synlighed og gennemslagskraft for branchens erhvervspolitiske synspunkter.

Bestyrelse

Formand
Jesper Arkil, Anlægsentreprenørsektionen

Næstformand
Claus Johnsen, Brolægningssektionen

Bestyrelsesmedlemmer
Nicolai Palm Hougaard Svendsen, Brolægningssektionen
Kim Thomsen, Kabel- og Ledningssektionen
Peter Hermann Hansen, Kabel- og Ledningssektionen
Benny Gutfeld, Kloaksektionen
Lars E. Andersen, Kloaksektionen
Erik Overbye, Rørtekniksektionen
Thomas R. Nygaard, Rørtekniksektionen
Gunnar Thomsen, Vejbygningssektionen
Flemming Carlsen, Vejbygningssektionen
Jesper Kristian Jacobsen, Anlægsentreprenørsektionen
Bendy Zimmermann Pedersen, Interessegruppen for større Betonentreprenører

Kontakt

Branchedirektør

Henrik Friis

72160257 hfr@danskbyggeri.dk
Loading...