Anlægsentreprenørsektionen

Anlægsentreprenørsektionen har som medlemmer virksomheder, der beskæftiger sig med anlægsarbejder og aktiviteter i tilknytning hertil.

Print artiklen

Anlægsentreprenørsektionen har som medlemmer virksomheder, der beskæftiger sig med anlægsarbejder og aktiviteter i tilknytning hertil, men hvis faglige aktiviteter ikke i sin helhed hører under en anden sektion i Dansk Byggeri.

Formål
Sektionen vil varetage medlemmernes interesser inden for de til enhver tid af Dansk Byggeri fastsatte rammer herfor, herunder at skabe mulighed for, at virksomhederne kan mødes under kollegiale former og udveksle erfaringer.

Sektionskontingent
Kontingentet er fastsat til 500 kr. årligt.

Læs mere:

 • Bestyrelse

  Formand:
  Jesper Arkil
  Arkil A/S
  Søndergaard Allé 4
  6500 Vojens
  jar@arkil.dk

  Næstformand:
  Poul-Erik Olsen
  Barslund A/S
  Agernvej 4
  3490 Kvistgård
  peo@barslund.dk

  Bestyrelsesmedlem:
  Jens Skjøt-Arkil
  Arkil A/S
  Søndergaard Allé 4
  6500 Vojens
  jsa@arkil.dk

 • Referat fra generalforsamlingen 2017

  Vedhæftet kan du se referatet fra sektionens generalforsamling 2017. Du er velkommen til at kontakte sektionens konsulent, hvis du har brug for yderligere information.

  Læs referat fra generalforsamling 2017 her

Kontakt

Branchedirektør

Henrik Friis

72160257 hfr@danskbyggeri.dk
Loading...