Dansk Beton Afløbsforeningen

Dansk Beton Afløbsforeningen er en sektion for medlemmer, der fremstiller komponenter til afløbssystemer, blandt andet rør og brønde.

Sektionen er under Dansk Byggeri og er tilknyttet branchefællesskabet Dansk Beton.

Foreningen beskæftiger sig med fælles tekniske og markedsføringsmæssige forhold, som f.eks.:

  • at informere om brugen af medlemmernes produkter, bl.a. vi forskellige publikationer
  • at fremme den enkelte virksomheds evne til at styre kvaliteten
  • at deltage i udarbejdelsen af normer og standarder

Medlemskab af Dansk Beton Afløbsforeningen forudsætter, at virksomheden er tilsluttet en offentlig anerkendt kontrolordning eller et akkrediteret certificeringsorgan, der er akkrediteret til produktcertificering.

Bestyrelse

Formand
Mogens Rosenkilde, A/S Ikast Betonvarefabrik

Øvrige medlemmer:
Ole Pedersen, Gammelrand Beton A/S
Bo Petersen, Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S

Kontakt

DortheMathiesen
Branchedirektør

Dorthe Mathiesen

72160264 dma@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden