Miljøsektionen

Miljøsektionen omfatter de virksomheder, der håndterer enhver form for affald.

Formål
Miljøsektionens formål er at samle og koordinere den erhvervspolitiske indsats inden for miljøserviceområdet for virksomheder, der beskæftiger sig med fast og flydende affald samt restproduktioner og genvindings-/genbrugsaktiviteter.

Miljøsektionen søger at medvirke til en samfundsmæssig optimal løsning på affaldsproblemet, herunder at fremme den mest hensigtsmæssige håndtering/behandling af restprodukter, affald og forurenet jord.

 

Særlige optagelseskrav
Virksomheden skal beskæftige sig med miljøservicefunktioner i forbindelse med affaldshåndtering.

 

Sektionskontingent

Kontingentet beregnes på baggrund af antallet af stemmer på generalforsamlingen. Hver stemme udløser p.t. et kontingent på 4.600 kr. på årsbasis. Stemmerne beregnes på følgende måde:

Lønsum under 2 mio. kr. giver én stemme, og for hver 2 mio. kr. herudover gives yderligere en stemme. Ingen virksomhed eller koncern kan dog have over 20% af samtlige stemmer.

 

Formand
Jens Arre Nord
RGS A/S, København

Kontakt

SimonStig-Gylling
Miljøchef

Simon Stig-Gylling

72160267 ssg@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden