Murersektionen

Murersektionen omfatter virksomheder, der beskæftiger sig med murer- og betonarbejder, herunder virksomheder med en naturlig tilknytning af den anførte art.

Formål
Sektionens væsentligste opgaver er:

  • at varetage virksomhedernes interesse inden for uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk udvikling samt aftaleretlige forhold,
  • at varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til murer- og betonområdets specielle forhold fx prislister/overenskomster og arbejdsmiljø,
  • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser og
  • at styrke det kollegiale sammenhold.

 

Hvad betaler Murersektionen for min virksomhed?

  • Murersektionen betaler afgiften ved svendeprøven (1570 kr. pr. elev i 2018).
  • Murersektionen betaler for alle udgifter ved sektionens lærlingekurser (dog ikke elevens løn).
  • Murersektionen yder helt eller delvist tilskud til medlemmers deltagelse på de af sektionens udbudte kurser.

 

Sektionskontingent
Murersektionen har fastlagt et kontingent som består af et årligt grundkontingent på 1.000 kr. pr. medlemsvirksomhed, et lønsumskontingent på 0,03% af virksomhedens lønsum samt en 10 øres betaling pr. udført svendetime i virksomheden.

 

Formand
Peter Andersen

Kontakt

JørgenBoje
Kontorchef

Jørgen Boje

72160249 job@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden