Nyhussektionen

Nyhussektionen er for producenter af en- og tofamiliehuse, række-, kæde- og klyngehuse, ejerlejligheder, andelslejligheder og fritidshuse samt lignende byggerier.

Formål
Nyhussektionen varetager medlemmernes fælles erhvervsinteresser.

Særlige optagelseskrav
Som medlemmer i sektionen optages de medlemmer af Dansk Byggeri, der:

 • Producerer en- og tofamiliehuse, række-, kæde- og klyngehuse, ejerlejligheder, andelslejligheder og fritidshuse samt lignende.
 • Har en årsproduktion på mindst 20 enheder som nævnt ovenover,
 • Er økonomisk solide.
 • I væsentligt omfang har produceret, som under første punkt, i mindst to år.
 • Har indført det af foreningen godkendte fælles kvalitetsstyringssystem for Nyhussektionens medlemsvirksomheder.
 • Soliditetskravet anses for opfyldt, hvis der afgives tilfredsstillende revisorerklæring herom.

Optagelse som medlem sker ved en bestyrelsesbeslutning, idet optagelsesanmodning dog forinden skal tilsendes alle medlemmer, som derved får mulighed for at gøre indsigelse mod optagelsen, inden optagelsesansøgningen behandles i bestyrelsen.

Sektionskontingent
Kontingentet til sektionen fastsættes på den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen i 2019 er kontingentet fastsat til 10.000 kr.

Næste Generalforsamling var sat til 17. april 2020, men suspenderedes pga. corona. Ny dato tilgår snarest.

Læs mere:

 • Bestyrelse

  Formand
  Svend Pedersen
  HHM A/S
  Bragesvej 4
  3400 Hillerød
  Tlf: 48 25 33 00
  Mail: sp@hhm.dk


  Næstformand
  Torben Hollesen Basse
  Planet Huse
  Ørstedsvej 57-59
  6760 Ribe
  Tlf: 76 88 38 00
  Mail: tb@planethuse.dk

  Bestyrelsen
  Dorte Keinicke
  EBK Huse A/S
  Skovsøvej 15
  4200 Slagelse
  Tlf: 58 56 04 00
  Mail: dk@ebk.dk


  Morten Boye Bertelsen
  Lind & Risør A/S
  Erik Husfeldts Vej 9
  2630 Taastrup
  Tlf.: 43 32 20 00
  Mail: mb@lr-hus.dk

 • Medlemmer

   

  DinBoli A/S
  Ellens Høj 1, 8464 Galten, Telefon: 28 25 62 31
  www.dinboli.dk


  EBK HUSE A/S
  Skovsøvej 15, 4200 Slagelse, Telefon: 58 56 04 00
  www.ebk.dk


  FBA Huse A/S
  Klokkestøbervej 6, 8800 Viborg, Telefon: 86 61 21 66
  www.fba-huse.dk


  HHM A/S
  Bragesvej 4, 3400 Hillerød, Telefon: 48 25 33 00
  www.hhm.dk
    


  Jely Huse DK, v/Karsten Lykke
  Skomagervej 1 Vinding, 7100 Vejle, Telefon: 76 62 08 00
  www.jely.dk


  KFS Boligbyg A/S
  Hagensvej 48, 9530 Støvring, Telefon: 98 37 21 81
  www.kfs-boligbyg.dk


  KLIMAhuse A/S, v/Carsten Jeppesen
  Lene Haus Vej 15, 7430 Ikast, Telefon: 42 12 33 22
  www.klimahuse.dk 
   


  Lind & Risør A/S
  Erik Husfeldts Vej 9, 2630 Taastrup, Telefon: 43 32 20 00
  www.lr-hus.dk


  LTM Arkitekt- & byggefirma ApS
  Julsøvej 201, 8600 Silkeborg, Telefon: 72 20 72 55
  www.ltm.dk 


  Planet-Huse A/S
  Ørstedsvej 57-59, 6760 Ribe, Telefon 76 88 38 00
  www.planethuse.dk


  Skanlux Byggefirma A/S
  Livøvej 2A, 8800 Viborg, Telefon: 70 21 45 21
  www.skanlux.dk

 • Vedtægter
 • Salgs- og leveringsbetingelser

  Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse (SL 97) er udarbejdet af Nyhussektionen og kan ikke anvendes af andre end Nyhussektionens medlemmer.

  Download pdf-fil af SL 97

Kontakt

MadsP. Gede
Chefkonsulent

Mads P. Gede

72160209 mge@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden