Stenhuggersektionen

Stenhuggersektionen er identisk med Stenhuggerlauget i Danmark og henvender sig til stenhuggere og virksomheder med hel eller delvis industriel stenproduktion som forretningsgrundlag.

Stenhuggere producerer og renoverer gravsten, restaurerer sandsten, udfører facadebeklædninger, bordplader og gulve, udvendige belægninger, kantsten og chaussésten,  i granit, marmor og andre natursten.

Formål

  • at samle virksomheder med naturlig eller traditionel tilknytning til stenhuggerbranchen omfattende produktion, handel og forarbejdning
  • at varetage virksomhedernes interesser inden for uddannelse, efteruddannelse og faglig/teknisk udvikling samt aftaleretlige forhold
  • at varetage virksomhedernes arbejdsgiverpolitiske interesser i forhold til fx overenskomst- og ansættelsesområdet
  • at varetage medlemsvirksomhedernes interesser i forhold til det eksterne og interne miljøområde samt spørgsmål omkring varedeklarationer, mærkningsordninger og garantiordninger
  • at fremme det kollegiale sammenhold
  • at værne om medlemmernes økonomiske, faglige og organisationsmæssige interesser.

Sektionskontingent
Kontingentet til sektionen fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent er fastsat til at udgøre 6.300 kr. pr. år. Herudover et lønsumskontingent på 0,05% pr. år. Der betales ikke lønsumskontingent af ejerløn.

Formand
Ole Buchhave Grage
E. Nielsens Mekaniske Stenhuggerier A/S, Hvidovre
og@e-nielsen.dk

Kontakt

Henrik Mühlendorph
Konsulent

Henrik Mühlendorph

72160154 hmu@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden