Træsektionen

Træsektionen er for de virksomheder, der beskæftiger sig med træ og lignende materialer til konstruktion og udførelse af byggeri.

Træsektionen henvender sig til virksomheder inden for tømrer- og bygningssnedkerområdet, fugebranchen, glarmesterområdet, facade- og tækkeområdet samt virksomheder med en naturlig tilknytning hertil. Træsektionen har lokale kontaktudvalg i alle områder.

Formål
Sektionens væsentligste opgaver er:

  • at arbejde for at forbedre grund- og efteruddannelse samt ledelses- og medarbejderudvikling,
  • at levere faglig information om den tekniske udvikling i forhold til materialer, maskiner, metoder, ledelse og organisering m.m.,
  • at varetage træfagenes specielle forhold, fx prislister og arbejdsmiljø,
  • at sikre faget indflydelse ved at repræsentere medlemsvirksomhederne i råd, nævn og udvalg,
  • at fremme medlemmernes forretningsmæssige interesser ved at markedsføre produkter og ydelser overfor samarbejdspartnere og kunder og
  • at styrke det kollegiale forhold mellem medlemmerne gennem medlemsarrangementer, kurser m.m.

Særlige optagelseskrav
Optagelse i Træsektionen skal godkendes af sektionsbestyrelsen.

Sektionskontingent
Træsektionen har fastlagt et kontingent, som består af et årligt grundkontingent på 1.200 kr. og et lønsumskontingent på 0,015% af medlemsvirksomhedernes lønsum.

Formand
Erik Nimb
A/S Botica Entreprise

Kontakt

JesperSalling Nielsen
Branchechef

Jesper Salling Nielsen

72160231 jsn@danskbyggeri.dk
Læs mere
Loading...
Scroll til top af siden