Dansk Sprængteknisk Forening (DSF)

DSF er en brancheforening, som blev stiftet i 1989.

Foreningens formål er at samle fabrikanter, leverandører, entreprenører, professionelle teknikere og erhvervsdrivende inden for branchen vedr. sprængteknik og eksplosivstoffer for at fremme branchens interesser generelt og for at varetage branchens interesser i forhold til myndigheder og andre parter.

DSF har ca. 65 medlemmer og repræsenterer stort set alle interesser inden for fredelig udnyttelse af sprængteknik i Danmark og Grønland. Foreningens medlemmer er de perfekte partnere for bygherrer, myndigheder m.fl., når der skal anvendes sprængteknik til:

  • udvinding af råstoffer
  • udsprængning af klipper til anlægsarbejder
  • nedbrydning af konstruktioner
  • seismiske undersøgelser
  • andre opgaver

 

Kontakt:

Dansk Sprængteknisk Forening
Nørre Voldgade 106
1358 København K
Att.: Simon Stig-Gylling
Telefon: 72 16 02 67
ssg@danskbyggeri.dk

Loading...
Scroll til top af siden