ETICS-DK

ETICS-DK er Brancheforeningen for Eksterne Facade Isolerings Systemer.

Foreningens medlemmer producerer eller markedsfører testede og godkendte facadeisoleringssystemer til byggeriet.

Foreningen har til formål at arbejde for at fremme systemtankegangen hos bygherrer, rådgivere og i det udførende led. Desuden er det ETICS-DKs opgave, at repræsentere branchen i standardiseringsarbejde og at overvåge og deltage i udviklings- og forskningsaktiviteter indenfor branchens virkefelt.

Loading...
Scroll til top af siden