Nødvendig viden

Print artiklen
Intet billede

Morarenten/procesrenten for 1. halvår 2020

Intet billede

Ny lønoversigt 2020

Intet billede

Se bygge- og anlægsbranchens fordelsuddannelser i 2020

Intet billede

Udbetaling af restbeløbet på SH-kontoen ved årets udløb

Intet billede

Aflever dine byggeansøgninger inden årets udgang

Intet billede

Indberet uhævede feriepenge senest den 13. oktober 2019

Intet billede

Når den dataansvarlige gør brug af vikarer og eksterne konsulenter

Intet billede

Regler for udbetaling eller overførsel af ikke-afviklet ferie

Nye regler for registrering af varebiler, der anvendes til firmakørsel

Intet billede

Varsling af ferielukning

Tilsyn med byggepladsers elsikkerhed

Intet billede

Ny lønoversigt 1. marts 2019

Feriekortet udgår og erstattes af indberetning til Feriepengeinfo

Intet billede

Muligt problem med nedbrydning af visse typer puds og fuger ved porebetonblokke

Intet billede

I 2019 får I VEU-godtgørelse fra AUB

Intet billede

Ny forenklet procedure for refusion fra DA-Barsel fra 2019

Intet billede

Ny lønoversigt 2019

Intet billede

Nye satser for rejser, befordring, G-dage, sygedagpenge m.v.

Intet billede

AUB-udbetaling af praktikpladsbonus og fordelsbonus for 2017

Intet billede

Udbetal særlig opsparing i december

Intet billede

Der gælder ikke en treugers frist efter 30. september for udbetaling af uhævede feriepenge

Intet billede

Tjek betaling til malernes nye sundhedsordning i e-Boks

Intet billede

Enighed om AB 18

Intet billede

Akkord skal ikke udbetales før arbejdet er færdiggjort

Intet billede

Varierende ugentlig arbejdstid kræver ikke faste arbejdstidsplaner

Intet billede

Medarbejdere er bundet af akkordaftale selvom de forlader den

Intet billede

Nyt bygningsreglement 2018

Intet billede

Praktikplads-AUB og bonus for at have lærlinge

Intet billede

Højere lønrefusion til AMU-kurser fra 1. januar 2018

Intet billede

Særlig opsparing – husk afregning ved årsskiftet

Intet billede

680 mio. kr. tilbage til virksomhederne

Intet billede

Brud på 48-timers reglen giver medarbejderen ret til godtgørelse

Intet billede

Undgå voldgifter om omgåelse af overenskomsterne

Intet billede

Kønsmæssig sammensætning af ledelsen – måltal og politikker

Intet billede

Kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne

Intet billede

Formandsoverenskomsten – valg af pensionsselskab

Intet billede

Tungt stillads til brug ved opmuring udfases

Intet billede

AES-bidragssatser for 2017 er nu klar

Intet billede

Arbejdsgiverbetalte ledighedsdage

Intet billede

Mindre fejl i maksimumssatserne for forældreorlov i nogle af de trykte udgaver af overenskomsterne

Intet billede

Mæglingsforslaget er vedtaget

Intet billede

Regler for udbetaling af feriepenge til brug i ferieåret 2017/2018

Intet billede

Overenskomstresultater på funktionærområdet

Intet billede

Mere om indholdet i OK-resultatet

Intet billede

Graviditetsbetinget sygefravær og fravær pga. fare for fostret – skærpet frist for anmodning om dagpengerefusion

Intet billede

Trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser

Loading...