Udenlandsk arbejdskraft, transport og grænselukning

Udenlandsk arbejdskraft, transport og grænselukning

Generel info om COVID-19 på engelsk

Rejser til og fra Danmark (Grænselukning)

 • Grænselukning - hvem kan komme ind?

  For personer, som ikke er danske statsborger eller har bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, om deres bopælsland er åbent eller i karantæne.

  Den 27. juni trådte nye indrejseregler i kraft i Danmark. Myndighederne publicerer på ugentlig basis opdaterede rejsevejledninger, som viser, om et land er åbent eller i karantæne. Reglerne for indrejse i Danmark afhænger af om landet er i karantæne eller ej.

  Find de opdaterede rejsevejledninger og information om dokumentationskrav på denne side:
  https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/rejser/rejser-ind-i-danmark

 • Skal udenlandske medarbejdere blive hjemme i 14 dage når de vender tilbage til Danmark for at arbejde?

  Dansk Byggeri bakker op om alle regeringens udmeldinger om forholdsregler i forbindelse med coronasmitten. Vi opfordrer medlemsvirksomhederne til at gøre det samme og følge de anbefalinger, regeringen er kommet med for at dæmme op for spredningen af coronasmitte.

   

  Den 27. juni trådte nye indrejseregler i kraft i Danmark. Myndighederne publicerer på ugentlig basis opdaterede rejsevejledninger, som viser, om et land er åbent eller i karantæne. Reglerne for indrejse i Danmark afhænger af om landet er i karantæne eller ej.

  Find de opdaterede rejsevejledninger og information om dokumentationskrav på denne side:
  https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/rejser/rejser-ind-i-danmark

   

  Myndighedernes udmeldinger om hvorvidt man skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst eller ej, er nu primært styret af følgende forhold:

  • Hvis man rejser ind i Danmark fra et land, som er åbent, vil myndighedernes opfordring til at opholde sig hjemme i udgangspunktet bortfalde
  • Hvis man rejser ind i Danmark fra et land, som er i karantæne, vil myndighederne i udgangspunktet kraftigt opfordre til at man opholder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst (læs mere nedenfor om forståelsen af ”kraftig opfordring”)
  • Opfordringen om at opholde sig hjemme i 14 dage, vil dog i flere forskellige situationer falde bort, f.eks. hvis man er grænsegænger eller hvis man får foretaget en COVID-19 test ved hjemkomst og testen er negativ

   

  Find mere detaljerede beskrivelser af de forskellige situationer under hovedafsnittet ”Rejse hjem til Danmark” på Udenrigsministeriets hjemmeside:
  https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

   

  Forståelsen af ”kraftig opfordring” – hvilke faktorer skal man lægge vægt på ved vurderingen af, om medarbejderen skal blive hjemme?

  I visse situationer kommer myndighederne med en ”kraftig opfordring” til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra rejse fra udlandet. En kraftig opfordring er ikke et påbud. Derfor har myndighederne givet mulighed for en konkret vurdering i hver enkelt sag. Eksempler på vigtige faktorer som bør inkluderes i den konkrete vurdering:

  • Er der symptomer på smitte?
  • Har dine ansatte overholdt myndighedernes anbefalinger til adfærd I det offentlige rum i forbindelse med deres transport til/fra Danmark (Dansk Byggeri anbefaler eksempelvis at samkørsel i mandskabsvogne begrænses)
  • Har dine ansatte overholdt de generelle råd til befolkningen om begrænsning af smittespredning, (har de ansatte fx begrænset fysisk kontakt, opholdt sig mest muligt i hjemmet og i øvrigt fulgt de danske myndigheders anbefalinger?)
  • Hvilket land rejser dine ansatte fra og hvad er status på smittespredning i det pågældende land eller område? (find lande- og områdespecifik information hos de danske ambassader og sundhedsmyndigheder i bopælslandet, samt hos bopælslandets ambassade i Danmark)
  • Hvordan skal der arbejdes på byggepladsen? (skal der arbejdes inde/ude? Vil der være meget plads eller meget lidt plads? Vil det være muligt at lade folkene arbejde adskilt fra andre på byggepladsen?)
  • Hvordan bliver transporten til og fra byggepladsen og til opholdsstedet i Danmark? (følges sundhedsmyndighedernes anbefalinger om adfærd i det offentlige rum i forbindelse med transporten?)
 • Har Arbejdstilsynet og andre myndigheder iværksat særlige tiltag med fokus på smittefare fra arbejdstagere fra udlandet?

  Ja, det har de. Beskæftigelsesministeren har den 23. april 2020 meddelt at der sættes ind med syv initiativer med særlig fokus på vandrende arbejdstagere.

  Et af de syv initiativer indebærer, at Arbejdstilsynet igangsætter et målrettet tilsyn mod smitte fra Corona ude på arbejdspladserne. Her vejledes de mest relevante brancher, herunder særligt byggeriet. Arbejdstilsynet skrider ind med påbud når nødvendigt.

  Der nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter med fokus på coronasmitte og med særligt fokus på brancher med vandrende arbejdskraft og evt. deres boligforhold.

  Beskæftigelsen meddeler også følgende; ”Hvis ikke brancherne får styr på arbejdsmiljø og smittefare udefra, er regeringen klar til at lovgive, så der iværksættes et krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende uanset nationalitet.”

  Hele meddelelsen og alle syv initiativer kan læses her: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/regeringen-paalaegger-alle-brancher-at-faa-styr-paa-arbejdsmiljoe-og-smittefare-fra-vandrende-arbejdstagere/ 

 • Vores ansatte kan ikke komme tilbage til Danmark for at arbejde. Skal vi betale løn?

  Nedenstående svar forudsætter et selskab etableret i Danmark med lokalt ansatte.

   

  Transporthindringer er som udgangspunkt lønmodtagerens egen risiko. Medarbejderen skal hurtigst muligt meddele virksomheden, at vedkommende ikke kan møde til tiden og søge at løse problemet ved alternative løsninger. Der er i fald tale om lovligt forfald uden ret til løn under fraværet.

  Se her hvordan du forholder dig, hvis din udenlandske medarbejder er syg eller i karantæne i hjemlandet

   

 • Skal du til Tyskland?

  Den midlertidige grænsekontrol mod Danmark er foreløbig forlænget til 15. juni 2020. Men karantænereglerne er lempet lidt mere, også for danskere.

  Dokumentation ved grænsen
  Det er fortsat kun muligt at indrejse fra Danmark til Tyskland med et anerkendelsesværdigt formål. Dokumentation på "anerkendelsesværdigt formål” kunne fx være:


  Karantæne
  Som udgangspunkt gælder der 14 dages tvungen karantæne for alle, der rejser til Tyskland eller vender tilbage til Tyskland fra udlandet. Den rejsende skal informere den lokale sundhedsmyndighed ”Gesundheitsamt” om indrejsen. Reglerne gælder uafhængig af personens nationalitet og indrejseform (bil, tog, fly etc.).

  Som led i genåbningen af Tyskland har forbundsstaten anbefalet at lempe for karantænereglerne. Da dette reguleres på delstatsniveau, kan der være forskel på, hvad der gælder i de enkelte delstater. Det er slutdestinationen på rejsen, der afgør, hvilken delstats regler gælder – og det er sundhedsmyndighederne, der har kompetence på karantæneområdet, ikke det tyske grænsepoliti.
  Find den kompetente sundhedsmyndighed ud fra et tysk postnummer eller bynavn.  Slesvig-Holsten er der ikke som sådan sat slutdato på karantænereglerne.

  • Undtagelserne fra karantæne er fra 18. maj blevet udvidet, således at personer der rejser ind eller vender tilbage fra lande i EU, (herunder Danmark) samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Storbritannien er undtaget fra karantæne.
  • Dette gælder dog alene under den forudsætning, at antallet af nye tilfælde i det pågældende land, som den rejsende kommer fra ikke overstiger 50 nye infektioner per 100.000 indbyggere kumulativ inden for de seneste 7 dage. Tallet opdateres løbende af Robert Koch-Institut og European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – du finder de senest opdaterede smittetal sat ind på et Europakort her


  Med andre ord gælder karantænen fortsat for indrejsende og tilbagevendende fra tredjelande. Her er der dog i forordningen oplistet en lang række undtagelser; og der er ligeledes mulighed for at ansøge om dispensation i særlige tilfælde.
  Se hele karantæneforordningen i Slesvig-Holsten (på tysk)


  Kontakt
  For yderligere information kontakt Dansk Byggeris Internationale afdeling, Anita Kurowska Larsen, på anl@danskbyggeri.dk eller +45 23 81 21 05.

  Læs mere
  Den mest opdaterede information om indrejse til Tyskland og hjemrejse til Danmark finder du på den danske ambassades coronainfoside.

  På pendlerinfo.dk der drives af region Sønderjylland-Schleswig finder du info om særlige problemstillinger inden for skat, social sikring, sygedagpenge og lønkompensation for pendlere mellem Danmark og Tyskland.

 • Skal du til Norge?

  Fra 15. juni 2020 åbnede Norge og Danmark grænserne for hinandens borgere, og for Danskere afskaffes også karantænekravet i Norge. Karantænen ophæves også for andre nordiske borgere i forbindelse med erhvervsrejser.

  For erhvervsrelaterede rejser til og fra andre lande uden for Norden vil den norske regering komme med info inden 22. juli. Det betyder, at fx polske og tyske medarbejdere indtil videre vil skulle i 10 dages karantæne – medmindre de har fast bopæl i Danmark.  

  Generelt gælder den norske grænselukning foreløbigt til 20. august 2020.

  Der kan hurtigt ske flere ændringer, så følg gerne løbende med på:

 • Skal du til Polen?

  Den 13. juni har den polske regering ophævet indrejseforbuddet for alle EU/EFTA-borgere. Også transit er igen mulig uden tidsbegrænsninger. Der vil ikke være grænsekontrol, men der vil blive foretaget stikprøvekontroller ved de polske grænser.

  Også kravet om 14 dages karantæne ved indrejse i Polen er ophævet. Hvis man er pålagt karantæne inden den 13. juni, så skal denne fortsat overholdes.

  Den internationale flytrafik til og fra Polen genåbner den 16. juni, men ikke alle flyruter fra start. Fx har det polske luftfartsselskab LOT oplyst, at selskabets udenrigsflyvninger er aflyst frem til den 30. juni, mens indenrigsflyvninger blev i begrænset omfang genoptaget den 1. juni. Hold dig derfor opdateret på det enkelte flyselskabs side.

  Ventetid ved grænsen
  På grænseovergangene mellem Tyskland og Polen glider trafikken stort set uhindret. Men det er en god ide løbende at holde sig opdateret; du finder et opdateret kort med ventetider på grænseovergange (gratis under coronaudbruddet).

  Sundhedstjek og maskepåbud
  Der kan forekomme sundhedstjek for indrejsende ved grænseovergangene. Lastbilchauffører, der er bag rattet i en lastbil, er dog undtaget for sundhedstjek.

  Der åbnes langsomt op, bl.a. på restriktioner i forhold til forsamling- og bevægelsesfrihed. Maskepåbud gælder nu kun i butikker, offentlig transport og lign. Men i offentligt rum skal der fortsat holdes to meters afstand.

  Hold dig løbende opdateret på den danske ambassade i Warszawa hjemmeside.

 • Pendler dine medarbejdere mellem Sverige og Danmark?

  Selv om både de svenske og de danske myndigheder fraråder alle ikke-nødvendige rejser til alle lande, er den dansk-svenske grænse fortsat åben for medarbejdere, der bor på den ene side af Øresund og arbejder på den anden. Både arbejdsforholdet og identitet skal kunne dokumenteres ved grænsekontrol.

  Idet Øresundsregionen har et forholdsvis velintegreret arbejdsmarked, opstår der under den nuværende coronakrise mange spørgsmål om alt fra hjemsendelse og opsigelse til social sikring ved hjemmearbejdsplads.

  Informationstjenesten Øresunddirekt har lavet en god Q&A-side både til virksomheder og medarbejdere.

  Også den danske ambassade i Stockholm opdaterer daglig sin coronainfoside.

 • Hvad kan man gøre ved vandrende arbejdskraft på byggepladsen og risiko for smitte med Coronavirus?

  For at forebygge spredning af coronavirus blev der i marts 2020 indført restriktioner på, hvem der må krydse de danske grænser. Personer der bor i et andet EU/EØS-land - også kaldet vandrende arbejdskraft - må gerne komme ind i Danmark for at arbejde. For at forebygge smitte fra coronavirus og for at skabe tryghed blandt alle ansatte på byggepladser skal man fx være særlig opmærksom på instruktion, tilsyn og tydelig information.

  BFA Bygge og Anlæg har udarbejdet et faktaark, der beskriver, hvad der kan iværksættes for at forebygge smitte fra Coronavirus og for at skabe tryghed blandt ansatte på byggepladser med vandrende arbejdskraft. 

  Faktaarket og andet materiale om forebyggelse af smitte fra coronavirus findes på www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona. Materialet er oversat til 6 sprog.

Transport af varer

 • Har du gods, der skal krydse grænsen?

  Når det gælder godstransport, lægges der stor vægt på at opretholde de nødvendige forsyningskæder, også på tværs af grænser. Det er forskelligt, hvordan EU/EØS-landende håndterer det i praksis, men nogle hovedregler vil være: 

  • Der arbejdes med at oprette særlige ”korridorer”, hvor godstransport har forret.
  • Flere lande har indført forskellige undtagelser fra køre/hviletidsreglerne på grund af corona; se EU-kommissionens oversigt over reglerne i de enkelte lande
  • Godstransport vil være undtaget fra grænsekontrol. Enkelte lande gennemfører dog sundhedskontroller ved indrejse.
  • I de lande, hvor der er indført karantæne ved indrejse, vil chauffører, der krydser grænsen i forbindelse med en godskørsel, være undtaget.

   

  Hold dig opdateret
  Reglerne i de forskellige lande ændrer sig hele tiden, så det er vigtigt at holde sig opdateret vedrørende reglerne ved alle de grænser, der skal krydses.

 • Hvad sker der med produktionselementer, der har været i kontakt med ting eller emballage sendt fra område med smitte?

  Coronavirus vil ikke overleve længe på overflader. Der er derfor ingen reel risiko for smitte via pakker og bagage, som har været undervejs i flere dage og ved meget svingende temperaturer. Der er derfor ingen grund til at frygte smitte via bagage og pakker.

Loading...
Scroll til top af siden