Kommunal Erhvervsvenlighed

Kommunernes samlede erhvervsvenlighed 2019

Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed giver et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne.

Åbningstider på genbrugspladser 2019

Kommunerne har gjort det meget nemmere for virksomhederne med mindre mængder affald at komme af med det. 71 kommuner holder åben i ti timer i tidsrummet kl. 7-17. I 2017 var det kun 48 kommuner.

Gebyrer på genbrugspladser 2019

Når en håndværksvirksomhed skal af med murstenene fra et byggeri, er det ikke nødvendigvis en økonomisk fordel at køre til den nærmeste genbrugsplads. Der er meget store forskelle på takster og gebyrer, viser en opgørelse fra Dansk Byggeri.

Dækningsafgifter 2020

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at 37 kommuner tilsammen forventer at sende regninger ud på 2,3 milliarder kroner i dækningsafgift alene i 2020. Syv kommuner har sænket dækningsafgiften i 2020, hvoraf én af dem har afskaffet den helt.

Byggesagsgebyrer 2019

En analyse viser, at der fortsat er store forskelle på, hvor høj en timepris kommunerne tager for at sagsbehandle en byggesag.

Ventetid på byggetilladelser 2020

En analyse viser, at der er store forskelle på, hvor langt tid borgere og virksomheder skal vente på at få lov til at gå i gang med at bygge.

Udlicitering af tekniske områder 2019

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at der er forsat fremgang i kommunernes udlicitering på de tekniske områder. Fra 2017 til 2018 er udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne steget, så der nu i gennemsnit udliciteres 45,2 procent.

Arbejdsgarantier 2019

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at der er forskelle på hvor stor en opgave skal være, før kommunerne stiller krav om arbejdsgaranti. I 2019 er der 72 kommuner, som har en grænse på minimum 1 mio. kr.
Loading...
Scroll til top af siden