Kommunal Erhvervsvenlighed

Kommunernes samlede erhvervsvenlighed 2019

Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed giver et overblik over de kommunale rammevilkår for virksomhederne.

Åbningstider på genbrugspladser 2019

Kommunerne har gjort det meget nemmere for virksomhederne med mindre mængder affald at komme af med det. 71 kommuner holder åben i ti timer i tidsrummet kl. 7-17. I 2017 var det kun 48 kommuner.

Gebyrer på genbrugspladser 2019

Når en håndværksvirksomhed skal af med murstenene fra et byggeri, er det ikke nødvendigvis en økonomisk fordel at køre til den nærmeste genbrugsplads. Der er meget store forskelle på takster og gebyrer, viser en opgørelse fra Dansk Byggeri.

Dækningsafgifter 2019

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at 38 kommuner tilsammen forventer at sende regninger ud på 2,23 milliarder kroner i dækningsafgift alene i 2019. Otte kommuner har sænket dækningsafgiften i 2019, hvoraf én af dem har afskaffet den helt.

Byggesagsgebyrer 2019

En analyse viser, at der fortsat er store forskelle på, hvor høj en timepris kommunerne tager for at sagsbehandle en byggesag.

Ventetid på byggetilladelser 2019

En analyse viser, at der er store forskelle på, hvor langt tid borgere og virksomheder skal vente på at få lov til at gå i gang med at bygge.

Udlicitering af tekniske områder 2018

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at udlicitering af kommunale veje og parker er gået i stå. Fra 2015 til 2016 er udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne faldet marginalt, så der nu udliciteres 42,4 procent.

Arbejdsgarantier 2018

En analyse fra Dansk Byggeri viser, at der er forskelle på hvor stor en opgave skal være, før kommunerne stiller krav om arbejdsgaranti. 49 kommuner stiller krav om arbejdsgarantier ved projekter over 1 million kroner.
Loading...