Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Affaldsindsamling fra erhvervsvirksomheder stopper

Fra og med 1. januar 2016 må kommunen ikke afhente det organiske affald fra erhvervsvirksomheder

Virksomheder, der frasorterer organisk affald, og som har en aftale med kommunen om afhentning, skal fra 1. januar 2016 indgå en aftale med en privat affaldsoperatør, som afhenter det organiske affald.

Der gælder dog den undtagelse, at kommunerne kan fortsætte nuværende ordninger, hvis virksomheder ikke frasorterer det organiske affald som særskilt affald, dvs. hvis virksomheder blander organisk og tørt affald (plastik og kartoffelskræller).

Se informationsskrivelsen fra Energistyrelsen her

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Simon Stig-Gylling, Miljøkonsulent, Erhvervs- og brancheservice, tlf. direkte: 72 16 02 67, mobil: 31 60 99 08