Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Anbefalet brev er ikke tilstrækkeligt bevis

Højesteret har i en ny kendelse fastslået, at et anbefalet brev ikke kan bruges som bevis for, at brevet er kommet frem til modtageren. Det har betydning for mange situationer, blandt andet i forbindelse med opsigelse af medarbejdere. Læs mere her

Dansk Byggeri anbefaler, at vigtige breve i videst mulig omfang forsøges afleveret personligt med kvittering for modtagelse. Såfremt et vigtigt brev ikke kan afleveres personligt, anbefaler Dansk Byggeri, at brevet sendes i god tid med afleveringsattest. Når brevet sendes med afleveringsattest får afsenderen en kvittering fra postvæsenet om, at brevet er afleveret i modtagerens postkasse, og dermed er kommet frem i juridisk forstand.

Dansk Byggeris anbefaling beror på en konkret sag om en person, der var blevet indkaldt til møde i fogedretten. Indkaldelsen var sendt som anbefalet brev. Brevet blev ikke afleveret til personen på adressen og personen afhentede ikke brevet på posthuset.

Højesteret fastslog i afgørelsen, at det var en betingelse for at fastslå udeblivelsesvirkning i fogedretssagen, at brevet var kommet frem. Højesteret fastslog, at brevet ikke var kommet frem, da det anbefalede brev ikke var udleveret eller afhentet. Højesteret fastslog også, at en anmeldelse fra postvæsenet om, at et anbefalet brev kan afhentes på posthuset ikke betyder, at brevet kan anses for at være kommet frem.

Højesterets kendelse har en generel betydning for blandt andet virksomheder, der benytter sig af anbefalede breve til at sende vigtige meddelelser til deres medarbejdere, og hvor det er afgørende, hvornår brevet er kommet frem.

Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeris arbejdsgiversekretariat på telefon 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk.