Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsgivers pligt til på opfordring at oplyse medarbejderne om arbejdsfunktionskoder

En ændring af ligelønsloven indebærer, at en medarbejder har ret til at få oplyst, hvilken arbejdsfunktionskode medarbejderen er registreret med ved indberetning af lønoplysninger til lønstatistikken

Lovændringen er indført samtidig med, at reglerne om udarbejdelse af kønsopdelt lønstatistik er ændret.

Kønsopdelt lønstatistik:
Den 1. januar 2015 trådte en lovændring af ligelønsloven i kraft. Efter de nye regler skal en virksomhed, der beskæftiger lønmodtagere svarende til 10 fuldtidsbeskæftigede, heraf mindst 3 kvinder og 3 mænd, udarbejde en årlig kønsopdelt lønstatistik. Den kønsopdelte lønstatistik skal udarbejdes første gang senest den 16. september 2016. For overenskomstdækkede virksomheder formentlig først senere.

Læs mere i cirkulært nr. 882 (var link til 26339)