Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Beredskabsplan ved falddæmpende udstyr

Ved anvendelse af falddæmpende udstyr, som fx sele og line, skal der altid laves en beredskabsplan for, hvad man gør, hvis der sker en ulykke eller et fald. BAR Bygge & Anlæg har lavet et nyt faktaark, som forklarer, hvilke forhold der skal indgå i en sådan beredskabsplan

BAR Bygge & Anlægs faktaark angiver, hvilke forhold der skal indgå i en beredskabsplan for brug af falddæmpende udstyr, og den beskriver også, hvilke forhold man i øvrigt skal overveje, når man anvender falddæmpende udstyr.

Det er nødvendigt og lovpligtigt med et beredskab

Det er nødvendigt med en beredskabsplan for hurtigt at kunne hjælpe korrekt, hvis en medarbejder er faldet ud over en kant med sele på.

Det kan være farligt for kredsløbet at hænge for længe i selen, og derfor skal der ydes hurtig hjælp. Det betyder også, at man ikke må udføre arbejde, hvor der anvendes falddæmpende udstyr, alene. Der skal være mindst én anden person, der kan hjælpe og tilkalde yderligere hjælp.

Faldsikring er kun en nødløsning – til kortvarigt brug

Nogle arbejdsopgaver i højden vil kunne udføres med brug af tekniske hjælpemidler, fx ved hjælp af en personløfter med arbejdsstandplads (lift) og lignende. Andre opgaver kræver brug af fælles sikkerhedsforanstaltninger som fx stilladser, rækværker og skærme.

Falddæmpende udstyr er derfor en nødløsning og bør kun anvendes, hvor det ikke på anden måde er muligt at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller kollektive sikkerhedsforanstaltninger.

Dansk Byggeri har været med til at udarbejde faktaarket, og har du spørgsmål hertil, kan du kontakte Jakob Ugelvig Christiansen i Arbejdsmiljø på mail juc@danskbyggeri.dk eller telefon 7216 0000.


Se og hent faktaarket beredskabsplan for falddæmpende udstyr her