Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bygningsoverenskomstens regler om skurpenge

I en faglig voldgift blev det fastslået, at en tømrervirksomhed ikke skulle betale skurpenge efter Bygningsoverenskomsten, selv om der var mangler ved velfærdsforanstaltningerne. Virksomheden havde opstillet to beboelsesvogne, som skulle fungere som både beboelsesvogn og som velfærdsvogn. Selv om beboelsesvognene ikke levede op til Arbejdstilsynets bekendtgørelse på området, blev virksomheden frifundet for at betale erstatning for forringet brugsværdi.

3F fremsatte krav om betaling af skurpenge, da beboelsesvognene ikke levede op til kravene til velfærdsforanstaltninger i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.

Dansk Byggeri påstod frifindelse.

Læs mere i Cirkulært nr. 905 (var link til 26542)