Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Byggeris formand trækker sig

Dansk Byggeris formand Martin Skou Heidemann har valgt at trække sig fra posten, efter tre måneders orlov, på grund af tiltalen i den verserende konkurrencelovssag. Martin Skou Heidemann vil nu om nødvendigt prøve sin sag ved domstolene

Om sin begrundelse for at vælge at trække sig, siger Martin Skou Heidemann:

”Jeg har forsøgt at få Bagmandspolitiet i tale med henblik på at få trukket tiltalen mod Skou Gruppen tilbage, som jeg fortsat mener, er helt ubegrundet. Det er ikke lykkes. Men jeg ønsker ikke på nogen måde at stå i vejen for Dansk Byggeri eller bestyrelsens arbejde, hvis sagen trækker i langdrag. Det er arbejdet alt for vigtigt til, derfor vælger jeg at trække mig nu”, siger Martin Skou Heidemann.

Dansk Byggeris næstformand Claus Bering siger om Martin Skous beslutning:

”Jeg er meget ked af hele denne sag. Men jeg og resten af bestyrelsen respekterer naturligvis Martins beslutning. Vi vil gerne takke Martin for hans engagerede og inspirerende samarbejde både som menigt medlem af bestyrelsen, som næstformand og som formand”.

Martin Skou Heidemanns firma Skou Gruppen modtog i oktober 2014 et bødeforlæg i forbindelse med, at statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØiK, traf afgørelse i sagen om overtrædelser af konkurrenceloven inden for byggeriet. 24 andre byggevirksomheder modtog også et bødeforlæg.

På den baggrund accepterede Dansk Byggeris bestyrelse, at Martin Skou Heidemann tog orlov fra formandsposten, indtil sagen blev tilstrækkeligt belyst.

Lige siden har Martin Skou Heidemann forsøgt at få SØiK i tale med henblik på at få trukket sit bødeforlæg tilbage.

”Men jeg kan fortsat forsikre om, at hverken jeg eller Skou Gruppen er skyldige i det, vi bliver tiltalt for. Det havde jeg håbet på, at jeg hurtigt kunne få overbevist Bagmandspolitiet om. Det er desværre ikke lykkes endnu”, slutter Martin Skou Heidemann.

Formandskabet i Dansk Byggeris bestyrelse tegnes frem til næste repræsentantskabsmøde den 29. april 2015 af næstformand Claus Bering, adm. direktør i CRH Concrete A/S.