Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Risici forbundet med køb i henhold til DB-12

Brancheforeningen Danske Byggecentre har udarbejdet en række salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer. Betingelserne - DB-12 - medfører ifølge Dansk Byggeri juridiske risici, som medlemsvirksomheder bør kende til

Brancheforeningen Danske Byggecentre, som tidligere hed Trælasthandlerunionen – TUN, har udarbejdet det såkaldte DB-12, som er byggecentrenes almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Dansk Byggeri har læst betingelserne igennem og kan konstatere, at de på en række punkter fraviger købelovens regler, som gælder mellem parterne i et aftaleforhold, hvor ikke andet er aftalt. Indholdet af DB-12 bevirker, at medlemmer af Dansk Byggeri kan komme i klemme ved køb i henhold til DB-12.

Dansk Byggeris juridiske afdeling har udarbejdet et notat, som indeholder en vurdering af de juridiske risici, som DB-12 medfører for entreprenøren. Kommentarerne i notatet er angivet med henvisning til punktangivelserne i DB-12.

Notatet indeholder ikke nogen anbefalinger om, hvordan man som entreprenør bør forholde sig til tilbud indeholdende DB-12. Det er op til den enkelte entreprenør at vurdere, hvorvidt de påpegede risici er relevante i det konkrete tilfælde.

Du finder Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 her (kræver log-in)

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.