Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Entreprisearbejder i vinterperioden - hvad gælder?

Det er sæson for vinterarbejder, men hvilke regler gælder egentlig for entreprisearbejder i vintermånederne?

Såvel visse private som visse offentlige bygge- og anlægsarbejder, der udføres i perioden fra den 1. november til den 31. marts (”vinterperioden”), er omfattet af Vinterbekendtgørelsen.

Vinterbekendtgørelsen giver svar på, hvilke rettigheder og forpligtelser entreprenør og bygherre har i vinterperioden. Tilsidesættes Vinterbekendtgørelsen, kan det betyde en bøde fra kommunen.

Formålet med reglerne i Vinterbekendtgørelsen er at fremme byggeriet i vinterperioden, så sæsonledigheden mindskes.

Efter Vinterbekendtgørelsen er entreprenøren forpligtet til at holde byggeriet i gang i vinterperioden med normal arbejdsindsats og sådan, at der ikke på grund af vejret sker skade på materialer og konstruktioner. Over for entreprenørens pligt står bygherrens pligt til i sit udbudsmateriale at angive et skøn over art og omfang af vinterforanstaltninger.

Budskabet i Vinterbekendtgørelsen er ikke, at byggeriet skal holdes i gang for enhver pris. Der findes en såkaldt ”ulempegrænse” i Vinterbekendtgørelsen, hvorefter entreprenørens pligt til at videreføre arbejdet fraviges, hvis arbejdet trods indsats af vinterforanstaltninger af sædvanlig type i normalt omfang ikke kan holdes i gang. Undtagelsen giver i disse tilfælde entreprenøren ret til at standse arbejdet.

Vinterbekendtgørelsen regulerer i øvrigt ikke direkte det kontraktretlige forhold mellem entreprenøren og bygherren, og derfor giver bekendtgørelsen fx ikke svar på, om vinterforanstaltningerne giver entreprenøren ret til ekstrabetaling.

Læs mere om vinterbyggeri her (var link til 23917)

Hvis du har spørgsmål til Vinterbekendtgørelsen eller til, hvordan du som entreprenør er stillet juridisk set ved udførelsen af entreprisearbejder i vinterperioden, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.