Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad betyder de nye færdselsregler for dig som arbejdsgiver?

Dansk Byggeri anbefaler, at arbejdsgiver indarbejder de nye færdselsregler, som trådte i kraft 1. februar 2015, ansættelsesretligt. Her kan du læse mere om ændringerne og om, hvad du bør være opmærksom på

Dansk Byggeri har tidligere orienteret om ændringerne i cirkulært i december 2014. Ændringerne i færdselsloven medfører, at der er objektivt betinget ansvar for ejeren af et motorkøretøj for visse overtrædelser af hastighedsovertrædelser.

Se cirkulært nr. 856 her (var link til 25544)

Ændringerne af loven kan også medføre et ønske fra virksomheden om at ændre reglerne for medarbejdere, der anvender firmabiler.

Tillæg til medarbejdernes kontrakt
I første omfang, er det vigtigt, at virksomheden laver et tillæg til medarbejdernes ansættelseskontrakter, hvor der tages forbehold for eventuelle økonomiske og ansættelsesretlige konsekvenser som følge af overtrædelsen af færdselsloven. Virksomheden bør forbeholde sig ret til at modregne eventuelle bøder for hastighedsovertrædelser i medarbejdernes løn. Desuden bør virksomheden indskærpe, at overtrædelse af færdselsloven kan have ansættelsesretlige konsekvenser.

Dansk Byggeri har tidligere udarbejdet en tro- og loveerklæring om brug af firmabiler og konsekvenser ved overtrædelse af skattelovgivningen. Denne er blevet udvidet til også at omfatte overtrædelse af færdselsloven.

Se Tro- og loveerklæring her

Personalehåndbogen bør opdateres
Det kan også være relevant at indføre budskabet i virksomhedens personalehåndbog. Medarbejderne bliver hermed gjort opmærksomme på alvoren af at overtræde hastighedsgrænserne og bekendt med, at dette kan få både økonomiske og ansættelsesretlige konsekvenser.

Mere kontrol ved deling af firmabiler
Det kan være vanskeligt at finde frem til den rigtige person, der har begået forseelsen, hvis der er flere medarbejdere, der deles om virksomhedens firmabiler. Dette kan gøres lettere ved, at virksomheden fører tættere kontrol med, hvem der er chauffør på et givent tidspunkt.

Virksomheden kan overveje:

  • at have bilnøglerne i aflåste skabe, som kun bliver udleveret mod,
  • at medarbejderen kvitterer med dato og underskrift.

Dansk Byggeri anbefaler, at vores medlemmer til enhver tid foretager en konkret vurdering af hvert enkelt tilfælde, før der bliver iværksat ovennævnte sanktioner, herunder kontakter Dansk Byggeri, såfremt man vil benytte sig af modregningsretten.

Såfremt du har spørgsmål om de nye færdselsregler, er du velkommen at kontakte Arbejdsgiversekretariatet i Dansk Byggeri på 72 16 00 00 eller mail: ags@danskbyggeri.dk.