Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gratis e-bøger fra DA Forlag

DA Forlags udgivelser trykkes ikke længere på papir, og har siden i sommer kun været tilgængelige som e-bøger. Medlemmer af Dansk Byggeri kan fremover gratis downloade og læse udgivelserne via Dansk Byggeris Servicebutik

DA Forlag udgiver fremover færre titler og kun digitalt. De vil være gratis for medlemsorganisationerne under Dansk Arbejdsgiverforening og deres medlemmer, herunder Dansk Byggeris medlemmer.

Indholdet vil stadig dreje sig om arbejdsmarkedsforhold - både større værker om det arbejdsretslige system og lettilgængelige håndbøger, der kan bruges i det daglige personalearbejde.

Der er indtil videre udgivet ni titler i det nye format, blandt andet ”Personalejurahåndbogen” og ”Kort om kontrolforanstaltninger”. Desuden er der udgivet flere titler i serien ”Arbejdspladsens kommenterede love”, blandt andet Ferieloven og Arbejdsmiljøloven.

Du kan downloade og læse E-bøgerne på Servicebutikkens hjemmeside

Gå til Dansk Byggeris Servicebutik