Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Har du husket at registrere dit selskab i det nye offentlige ejerregister?

Den 15. juni 2015 åbner det nye online ejerregister for offentligheden. Ejerskab eller panteret til 5 % eller mere af et selskabs aktier/anpart eller stemmer skal registreres i ejerregistret. Hvis registreringspligten ikke overholdes, kan det straffes med bøde. Læs mere her

Det Offentlige Ejerregister må ikke forveksles med ejerbogen, som alle selskaber skal føre over samtlige ejere og panthavere, uanset ejernes og panthavernes andel af aktier/anparter eller stemmer. Ejerbogen er selskabets egen fortegnelse, og den skal ikke offentliggøres, men blot være tilgængelig for offentlige myndigheder som fx SKAT.

Det Offentlige Ejerregister er derimod offentligt, Det Offentlige Ejerregister gælder for langt de fleste selskaber, men registreringen skal altså kun ske for ejerskab eller panteret til 5 % eller mere af et selskabs aktier/anparter eller stemmer. Registreringen gælder både, når ejer er en fysisk person, og når ejer er et selskab. Vær’ opmærksom på, der findes særlige regler for ihændehaveraktier.

Hvis registreringspligten ikke overholdes, kan det straffes med bøde.

Registreringen i Det Offentlige Ejerregister kan ske via dette link til www.virk.dk.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.