Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad betyder regeringens vækstpakker for byggeriet?

Modernisering af den tekniske byggesagsbehandling og brandregulering står som de helt store lyspunkter i regeringens netop fremlagte forslag til vækstplaner. Ellers er der tale om en række mindre, men fornuftige initiativer, der alle er skridt i den rigtige retning

Regeringen har i de seneste uger lanceret en række vækstpakker, som i alt indeholder 50 initiativer. Udover en pakke henvendt til byggeriet har regeringen lanceret en lang række initiativer målrettet landbruget, yderområderne og iværksættere. Samt initiativer rettet mere bredt mod erhvervslivet, hvor en sanering af punktafgifter for 200 mio. kr. blandt andet indgår.

Der er sammenlagt afsat 2.2 mia. kr. i finansiering frem mod 2019. Vækstpakkerne er dermed noget mindre end de seneste to fra 2013 og 2014.

Vækstpakkerne indeholder to klare højdepunkter:

  • Modernisering af byggesagsbehandlingen
  • Styrket sammenhæng i brandreguleringen

Begge forslag er noget, Dansk Byggeri har kæmpet for at få ændret længe, så vi er glade for, at regeringen nu har lyttet. Ser vi på byggesagsbehandling, så er det nemlig sådan, at selvom regelgrundlaget er det samme i hele landet, så bliver det i mange tilfælde fortolket forskelligt i kommunerne. Vi har fx set eksempler på, at et byggeri er blevet godkendt i en kommune, men afvist i en anden. Det er uholdbart, bøvlet og med til at gøre det samlede byggeri dyrere.

Selv om der endnu kun er tale om forslag, forventer Dansk Byggeri, at uanset den parlamentariske sammensætning, så vil de fleste af forslagene før eller siden blive gennemført.

Se de væsentligste forslag + Dansk Byggeris kommentarer her