Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten - EGU-lønsatser

Efter længere tids drøftelser er der den 28. januar 2015 mellem 3F Industrigruppen og Dansk Byggeri indgået en aftale om lønsatser til EGU-elever, som er beskæftiget på virksomheder, der er omfattet af Industri-, Træ- og Møbeloverenskomsten

Aftalen gælder kun for EGU-elever på EGU-uddannelsen (erhvervsgrunduddannelse). EGU-uddannelsen er en uddannelse for unge over 19 år og under 30 år. EGU-uddannelsen er en 2-årig uddannelse, hvor hovedvægten ligger på praktikdelen. Uddannelsen kan i særlige tilfælde forlænges med 1 år.

Læs mere i cirkulært nr. 873