Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Information om MgO-plader

Har du udført arbejde med magnesiumholdige vindspærreplader? Læs mere her

I forlængelse af en e-mail sendt den 6. marts 2015 vedrørende MgO-plader, har Dansk Byggeri udarbejdet information til medlemmerne.
 
Du finder informationsskrivelsen her
Oprettelse af et register
Dansk Byggeri ønsker at oprette et register over medlemmer, som har modtaget krav fra deres bygherre i anledning af de anvendte MgO-plader, herunder krav om at en evt. sikkerhedsstillelse ikke kan nedskrives. Hensigten med registret er at skabe et samlet overblik over sagskomplekset, hvorefter Dansk Byggeri kan informere de relevante medlemmer om fx udviklingen af de tekniske undersøgelser, som pågår.

Registret vil desuden blive anvendt med henblik på at sikre, at Dansk Byggeris medlemmer får den bedste juridiske bistand. Dansk Byggeri ønsker at undersøge, om der iblandt medlemmernes aktuelle sager findes egnede principielle sager, som Juridisk afdeling i Dansk Byggeri kan indgå aktivt i, med henblik på at få prøvet de overordnede, principielle spørgsmål.

Kontakt Juridisk afdeling
Hvis du eller din virksomhed har modtaget krav fra bygherre i anledning af de anvendte MgO-plader – og ønsker at indgå i Dansk Byggeris indsats – bedes du kontakte Juridisk afdeling på tlf. 72 16 00 00 eller via e-mail mgo@danskbyggeri.dk.