Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kommuner vil have partnerskabsaftaler

Næsten hver tredje kommune har i dag en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, og flere kommuner følger trop i 2015. Men hvad er det egentlig, en partnerskabsaftale går ud på? Læs mere her

En partnerskabsaftale er et alternativ til uddannelsesklausuler. Dansk Byggeri tror ikke på, at uddannelsesklausuler giver flere lærepladser end et koordineret og målrettet samarbejde mellem erhvervsskole, kommune, virksomheder og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Uddannelsesklausuler har en isoleret effekt, mens partnerskaber er fleksible og giver mulighed for løbende at forbedre samarbejdet på tværs af parterne.

Når en kommune vil indgå et partnerskab med Dansk Byggeri, laver vi en aftale, der herefter skal vedtages af Byrådet. Når aftalen er vedtaget sammensættes en arbejdsgruppe, der skal søsætte konkrete aktiviteter. Aktiviteterne har tre hovedformål:

  • Unge med et bestået grundforløb fra bygge- og anlægsuddannelserne skal have en læreplads
  • Folkeskoleelever skal motiveres til at søge ind på en erhvervsuddannelse
  • Unge ledige svende med en bygge- og anlægsuddannelse skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet

Dansk Byggeri videreformidler praktikpladssøgende elever til medlemsvirksomheder i lokalområderne. Måske har du allerede modtaget en mail om et par unge lærlinge fra dit område, der mangler en læreplads.

Der bliver brugt meget energi på at skabe lærepladser. Bygge- og anlægsbranchen er god til at uddanne lærlinge, men der er lige nu 1.300 lærlinge, der er i skolepraktik. Det svarer til godt 13 elever pr. kommune.


Folkeskoleelever skal motiveres
De sidste 10 år har stadig færre elever valgt at tage en erhvervsuddannelse, og det betyder, at der vil komme til at mangle faglærte i bygge- og anlægsbranchen allerede om få år. Med erhvervsskolereformen forsøger politikerne at vende udviklingen ved at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive.

Men der skal mere til, mener konsulent i Dansk Byggeri Helene Høj:

”Eleverne i folkeskolen bliver nødt til at have nogle erfaringer og oplevelser, som de kan trække på, når de skal til at vælge en uddannelse. Sammen med folkeskolerne og erhvervsskolerne forsøger vi at lave undervisningsforløb, der flytter elever væk fra klasseværelset og ud i virkeligheden. Hvis ikke vi tager ansvar for at præsentere eleverne for bygge- og anlægsbranchen, hvem skulle så?”

Flere steder i landet er der lavet forløb, hvor eleverne besøger erhvervsskolerne allerede fra 3. klassetrin. Der bliver afholdt sløjdmesterskaber, og store lokale byggeprojekter bruges til at sætte matematikundervisningen i perspektiv. Den nye folkeskolereform kræver, at folkeskolerne åbner sig op for lokallivet, og her er det oplagt, at skolerne tager kontakt til en lokal bygge- og anlægsvirksomhed.

”I bund og grund handler det om at få parterne omkring de unge til at arbejde hen mod et fælles mål og snakke endnu bedre sammen end de gør i dag. Det gælder både, når det handler om at skabe flere lærepladser, hjælpe ledige i arbejde og motivere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse” siger Helene Høj.

Se hvilke kommuner, der har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri