Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Krav om energisyn for store virksomheder

Som følge af EU’s direktiv om energieffektivitet skal alle store virksomheder udføre et energisyn senest d. 5. december 2015 og herefter hvert fjerde år. Læs mere her

Et energisyn skal som udgangspunkt omfatte både bygninger, proces og transport. Der er ingen krav om realisering af de anbefalede besparelser i energisynet.

Såfremt en virksomheds energiforbrug for et eller to områder (transport, proces eller bygninger) er lille set i forhold til det samlede forbrug, er der mulighed for at fritage området fra energisynet. Dertil er en virksomheds energiforbrug på bygge- og anlægsprojekter undtaget krav om energisyn.

Det er også muligt at blive undtaget fra kravet, hvis den enkelte virksomhed har implementeret et certificeret energiledelsessystem såsom ISO 14001 (hvori energisyn indgår).

Læs mere her, hvor du også finder Energistyrelsens vejledning og forklaring til bekendtgørelsen


En stor virksomhed er en virksomhed, der globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro opgjort efter aflagt årsregnskab.