Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Slut med krav om nøgletal

Regeringen har besluttet, at virksomheders pligt til at indberette nøgletal for alment og statsligt byggeri ophører med udgangen af oktober 2015. Her kan du blive klogere på, hvad det betyder for dig

Siden 2004 har entreprenør- og håndværksvirksomheder, der udfører byggeopgaver over en vis størrelse for staten, skullet oplyse nøgletal for de pågældende opgaver. Pligten har siden 2007 også været gældende for alment byggeri.

I slutningen af 2014 blev en evaluering af nøgletalssystemet afsluttet, og på baggrund af den evaluering har regeringen vurderet, at kravet om at bruge nøgletalssystemet for det almene og statslige byggeri ikke har fungeret efter hensigten.

Intentionerne om at synliggøre bygherrers, entreprenørers og rådgiveres præstationer og kompetencer har ifølge regeringen ikke som forventet bidraget til at øge kvaliteten og effektiviteten i byggeriet. På den baggrund har regeringen valgt at ophæve reglerne med virkning fra den 1. november 2015.

Det betyder samtidig, at bekendtgørelserne om nøgletal i det almene og det statslige byggeri ophæves pr. 1. november 2015.

For byggerier, der er udbudt eller udbydes inden den dag, gælder de nuværende regler fortsat, så indgåede aftaler om evalueringer skal overholdes.

Muligt at videreføre systemet i frivillig form
Ophævelsen af kravet om nøgletal behøver ikke betyde, at nøgletalssystemet udfases, da det vil være muligt at videreføre systemet i frivillig form. Et frivilligt system giver mulighed for at arbejde med benchmarks og nøgletal til fx udvikling af interne processer og kundetilfredshed. Der er med bekendtgørelsernes ophævelse ingen formelle lovkrav.

To af evalueringsfirmaerne, Byggeriets Evalueringscenter (BEC) og Bülow Management, har allerede tilkendegivet, at de vil tilbyde nye løsninger til kunderne. For nærmere oplysninger om frivilligt arbejde med benchmarks og nøgletal henviser Dansk Byggeri til én af disse to virksomheder.

Denne nyhed om ophævelsen af krav om nøgletal finder du også i Nødvendig viden/ Cirkulært nr 948 / 13-10-2015.

Har du spørgsmål til ophævelsen af krav om nøgletal, kan du kontakte branchedirektør Niels Nielsen, Dansk Byggeri, på telefon 72 16 01 89 eller mail nie@danskbyggeri.dk.