Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny løsning til særligt sundhedskort

Har du udstationerede medarbejdere? Virksomheder kan fremover søge om særligt sundhedskort for medarbejdere på en ny selvbetjeningsløsning på Virk.dk. Udbetaling Danmark har pr. 1. maj overtaget opgaverne med det særlige sundhedskort og det blå EU-sygesikringskort fra kommunerne

Virksomheder med grænsearbejdere, udstationerede medarbejdere mv. hjælper ofte medarbejderne med at søge om særligt sundhedskort. Fra 1. maj er det blevet lettere. Virksomheder kan nu søge om det særlige sundhedskort på vegne af medarbejdere direkte i en ny selvbetjeningsløsning på virk.dk.

Det særlige sundhedskort giver medarbejderen ret til at bruge det danske sundhedsvæsen på samme vilkår som borgere, der bor i Danmark, selvom de ikke bor i landet. Det kan fx være, når:

  • medarbejderen arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
  • medarbejderen er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
  • medarbejderen er ansat på et skib, der fører dansk flag

Ny selvbetjeningsløsning på Virk.dk
Mange virksomheder hjælper allerede i dag medarbejderne med det praktiske i forbindelse med ansøgning om særligt sundhedskort. Derfor har Udbetaling Danmark udviklet en selvbetjeningsløsning til Virk.dk målrettet virksomhedernes administration.

I selvbetjeningsløsningen på virk.dk kan fx HR- og personalefunktioner søge om det særlige sundhedskort på vegne af medarbejderen. Her kan virksomhederne også se, hvilke informationer og dokumenter, der skal være klar inden ansøgningen og hente den blanket, hvor medarbejderen skal give virksomheden fuldmagt.

Virksomheden får direkte besked om afgørelsen
Når virksomheden har søgt om særligt sundhedskort på vegne af medarbejderen, får den også efterfølgende besked om afgørelsen i Digital Post. Virksomhederne kan også give Udbetaling Danmark besked, hvis medarbejderen holder op med at arbejde i virksomheden eller ændrer arbejdstid til under 9 timer om ugen.

Medarbejdere kan også selv søge digitalt
På borger.dk kan medarbejderne også selv søge om særligt sundhedskort i en ny selvbetjeningsløsning. Det sker på www.borger.dk/saerligtsundhedskort. Medarbejderne kan søge uden brug af NemID. Selvbetjeningsløsningen er i første omgang på dansk og vil senere komme i en version på engelsk.

Medarbejderne skal selv søge om det blå EU-sygesikringskort på www.borger.dk/EU-sygesikringskort, hvis de bor i Danmark. Medarbejdere, der bor i udlandet, kan bruge selvbetjeningsløsningen, hvis de har NemID, men kan ellers søge på papirblanket.

International sygesikring er flyttet til Udbetaling Danmark
Det er Udbetaling Danmark, der står bag de nye løsninger. Den 1. maj 2015 overgik myndighedsansvaret for International Sygesikring fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Det betyder bl.a., det fremover er Udbetaling Danmark, der står for alle opgaver i forbindelse med ansøgninger og udstedelse af det særlige sundhedskort, det blå EU-sygesikringskort og registrering af indrejste borgeres sygesikringsland.

Find det her
Særligt sundhedskort – for virksomheder: Søg på ’særligt sundhedskort’ på www.virk.dk
Særligt sundhedskort – for medarbejdere: www.borger.dk/saerligtsundhedskort
Det blå EU-sygesikringskort: www.borger.dk/EU-sygesikringskort

Kontakt
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte International Sygesikring på telefon 70 12 80 81.