Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny lov om forebyggelse af vold

Folketinget har vedtaget en ny lov om, at arbejdsgivere fremover skal forebygge, at deres ansatte uden for arbejdstiden udsættes for vold eller trusler om vold og chikane på grund af forhold på arbejdspladsen. Her kan du blive klogere på, om loven har betydning for din virksomhed

Dansk Byggeri skønner, at den nye lov vil få begrænset betydning for bygge- og anlægsbranchen. Loven er særligt rettet mod forebyggelse af hændelser for ansatte, der har med særlige grupper af mennesker at gøre, fx fængselsbetjente, politifolk, socialarbejdere, dommere og advokater.

Dansk Byggeri anbefaler, at hvis en virksomhed vurderer at være i målgruppen, så kan man gribe sagen an ved at vende problemstillingen i Arbejdsmiljøudvalget og her vurdere og konkludere, om der i virksomheden er behov for særlig forebyggelse eller beredskab eller ej.

Teoretisk set kunne problemstillingen være relevant i forbindelse med nedrivning af det tidligere Ungdomshuset i København eller ved etablering af en cykelsti på Christiania.

Læs mere om voldsforebyggelse i arbejdsmiljøloven

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling på telefon 72 16 00 00.