Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyt bygningsreglement træder i kraft

Bygningsreglement 2015 træder i kraft den den 1. januar 2016, og det indeholder primært nye energikrav. Her kan du orientere dig om, hvad det nye bygningsreglement betyder for dig

Trafik- og Byggestyrelsen er nu færdige med udarbejdelsen af det nye bygningsreglement. Bygningsreglement 2015 (BR15) er bl.a. en udmøntning af bygningsdirektivet og energiaftalerne fra 2008 og 2012.

De primære ændringer i BR15 er følgende:

  • lavenergiklasse 2015 bliver minimumskrav for alt nybyggeri 
  • indførelse af frivillige energiklasser for eksisterende bygninger
  • ændring af indregning af vedvarende energi i energirammen
  • stramning af energikrav til vinduer og ophævelse af krav til vinduers overfladetemperatur
  • tilpasning af BR’s krav til installationer i bygninger til EU’s energikrav til produkter (eco-designforordninger)
  • der er desuden gennemført en række tekniske præciseringer og ændringer af korrekturmæssig karakter.

BR15 træder i kraft 1. januar 2016 og skal bruges ved ansøgninger om byggetilladelse eller anmeldelser, som indsendes efter ikrafttrædelsen.

Hvis byggearbejdet ikke kræver tilladelse eller anmeldelse, skal bekendtgørelsen overholdes ved byggearbejder, der påbegyndes efter ikrafttrædelsen af BR15.

Overgangsperiode 1. januar til 30. juni 2016

I overgangsperioden, som er fra den 1. januar til 30. juni 2016,  kan der uanset ovenstående anvendes de hidtidige bestemmelser (BR10) såfremt:

  • kommunen senest den 30. juni 2016 har modtaget en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse for byggearbejder omfattet af reglerne om byggetilladelse,
  • kommunen senest den 30. juni 2016 har modtaget en fyldestgørende anmeldelse for byggearbejder omfattet af reglerne om anmeldelse, eller
  • byggearbejdet er påbegyndt senest den 30. juni 2016 for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse eller anmeldelse.

Orienteringsmøder om BR15
Dansk Byggeri afholder en række orienteringsmøder om de væsentligste ændringer i BR15. Se mere her:

Dansk Byggeris orienteringsmøder om BR15
Link til BR15
Trafik- og Byggestyrelsen er nu ved at uploade BR15, men indtil da kan det findes på følgende link:

Retsinformation