Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Oplægning af tegltagsten skal udføres af murere

En faglig voldgift er kommet frem til, at håndtering af tegltagsten er murerarbejde - både oplægning og binding af tegltagsten. Arbejde, der involverer oplægning af tegltagsten må derfor kun udføres af murere og murerlærlinge

I Mureroverenskomsten er der en forpligtelse til fortrinsvis at anvende murersvende til murerarbejde. 

Dog er bestemmelsen alene en fortrinsforpligtelse, hvilket betyder, at der i princippet ikke er pligt til at anvende uddannede murere, hvis man ikke kan få murere til at udføre arbejdet.

Dansk Byggeri anbefaler, at virksomheder retter skriftlig henvendelse til den lokale fagforening om, at man mangler murere til fx oplægning af et tegltag. Hvis den lokale fagforening ikke kan anvise murere til arbejdet inden rimelig tid, kan virksomheden lade arbejdet udføre af andre.

I afgørelsen lagde voldgiftsretten vægt på, at overenskomstparterne i mange år havde været enige om, at arbejdet med oplægning af tegltagsten var murerarbejde. At arbejdet kunne opdeles, så én person oplagde tegltagstenen, og en anden person bandt den, var ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at det ikke længere var murerarbejde i overenskomstens forstand.  

Sagen drejede sig om en tagdækningsvirksomhed der udførte en større renoveringsopgave med oplægning af 5.000 m2 tegltagsten. Arbejdet blev tilrettelagt sådan, at uddannede murere oplagde tegltagstenene, mens den efterfølgende montering af metalbindere blev udført af specialarbejdere.

Fagforeningen påstod i sagen, at oplægning og binding af tegltagsten er murerarbejde og dermed en opgave for murere, samt at mureren bærer ansvaret for, at arbejdet er udført ordentligt, og at tagstenene er bundet forsvarligt.

Dansk Byggeri påstod, at oplægning af tegltagsten ikke er murerarbejde, når der ikke anvendes mørtel. 

Dansk Byggeri fastholdte, at arbejdet med oplægning af tegltagsten ikke længere har en sådan faglig karakter, at det skal betragtes som murerarbejde. Oplægning af cementtagsten er fællesarbejde, der i dag ikke forudsætter en faglig baggrund som murer, og der er i dag ikke forskel på arbejdet med oplægning af cementtagsten og tegltagsten. Begge dele kan udføres efter tillæring, hvilket også blev slået fast af en faglig voldgift i 1979.

Men Dansk Byggeri fik altså ikke medhold i sin påstand.

Spørgsmål kan rettes til Dansk Byggeris arbejdsgiversekretariat på telefon 72 16 00 00 eller agsmail@danskbyggeri.dk