Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Orienteringsmøder om BR15

BR15 træder i kraft den 1. januar 2016. Dansk Byggeri udbyder en række orienteringsmøder om BR15 over hele landet i november, december og januar. Tilmeld dig orienteringsmødet her

Trafik- og Byggestyrelsen har meldt ud, at det nye bygningsreglement (BR15) endnu engang er udskudt. BR15 er nu sat til at træde i kraft den 1. januar 2016. I første halvår af 2016 vil der være en overgangsperiode på seks måneder hvor både BR10 og BR15 kan anvendes. Fra den 1. juli 2016 kan man alene bygge efter reglerne i BR15.

Baggrunden for udskydelsen er, at sagsbehandlingstiden i EU er blevet længere end forventet.

Dansk Byggeri holder en række orienteringsmøder om BR15 i løbet af de kommende måneder. Her orienteres om de bestemmelser i det nye reglement, som har særlig betydning for gennemførelse af byggeopgaver. Der lægges særlig vægt på ændringerne i forhold til BR10, herunder:

  • BR10's "Lavenergiklasse 2015" bliver minimumskrav
  • Indførelse af frivillige energiklasser for eksisterende bygninger som et alternativ til en række komponentkrav
  • Indregning af VE i energirammen
  • Opgradering af energikrav til vinduer og ophævelse af krav til vinduers overfladetemperatur
  • BR tilpasses EU's eco-design forordninger om krav til installationer i bygninger.

 

Gå til tid, sted og tilmelding for Dansk Byggeris orienteringsmøder her


Orienteringsmøderne er for ejere og ledende medarbejdere samt medarbejdere, der beskæftiger sig med byggeteknik. Der vil være fokus på energibestemmelser, men også på andre områder i BR15, som har betydning for såvel nybyggeri, ændret anvendelse, tilbygning, ombygning samt vedligeholdelse og udskiftning.