Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

PCB er arbejdsgivers ansvar

PCB har været forbudt i byggematerialer siden 1977. Stoffet kan være sundhedsskadeligt, og det er dit ansvar som arbejdsgiver at vide, hvordan man håndterer og bortskaffer PCB ved renovering og nedrivning af bygninger. Her finder du en tjekliste, faktaark og info om pcbguiden.dk

Der er sandsynlighed for at støde på PCB-holdige byggematerialer, hvis man arbejder med bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Hvis dine medarbejdere arbejder med PCB, skal de bære særligt beskyttelsesudstyr, der beskytter mod skadelige påvirkninger enten fra direkte berøring eller fra indånding af PCB-holdigt støv og dampe.

Arbejdsgiverens PCB-tjekliste
Som arbejdsgiver bør du:

  • undersøge, om der kan være PCB eller andre sundhedsskadelige stoffer i de berørte bygningsdele
  • udarbejde en skriftlig plan for arbejdets udførelse, der beskriver arbejdet med PCB
  • sikre et eventuelt rådgiveransvar, hvis virksomheden har udarbejdet byggeprojektet

Vær forberedt på, at eksponeringen af PCB i forbindelse med byggeopgaver kan indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering, hvis det er relevant. Både kommunen og Arbejdstilsynet kan gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på, at en arbejdsplads er sundhedsfarlig. For kommunens vedkommende i henhold til byfornyelsesloven og for Arbejdstilsynets vedkommende i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

På pcb-guiden.dk finder du vejledninger, videomateriale, et selvbetjeningsmodul og information om PCB. Pcb-guiden-dk er et led i regeringens indsats mod PCB.

Gå til pcb-guiden.dk her

Fakta-ark om PCB