Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nye vejledninger om tagdækning og håndtering af vinduer

BAR Bygge & Anlæg har netop udsendt to reviderede branchevejledninger. Den ene for tagdækning og den anden for vinduer og glasfacader. Desuden er oversigt over lovpligtige kurser også revideret. Find dem her

I de nye udgaver af de to vejledninger er afsnit om bygherre og rådgivers pligter tilføjet, og Arbejdstilsynets nyeste regler for arbejde i højden samt regler for håndtering af tunge materialer er tilføjet.

Vejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Den nye reviderede branchevejledning indeholder regler og gode råd om den nødvendige planlægning og brug af tekniske hjælpemidler, når vinduer og glas skal håndteres. Oprindelig indeholdt vejledningen også et afsnit om døre, men håndtering af døre får i stedet sin egen vejledning, som bliver klar i løbet af 2015. I både vejledning om vinduer samt den kommende om døre, har Dansk Byggeris Træsektion deltaget i revideringsarbejdet.

Se og hent branchevejledningen om vinduer og glasfacader

Revideret vejledning om tagdækning

Den ny reviderede udgave af branchevejledningen om tagdækning indeholder nu kravene til bygherrens koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i både projekterings- og udførelsesfasen. Desuden er de nyeste regler for tagarbejde blevet indarbejdet i vejledningen. Dansk Byggeris Tagdækningssektion har deltaget i revideringen af vejledningen.

Se og hent branchevejledning om tagdækning 

Oversigt over lovpligtige kurser

Faktabladet om lovpligtige kurser i bygge og anlæg er opdateret blandt andet i forhold til ændrede kursuskrav i forbindelse med arbejde med asfalt og bitumen og kurset ”Vejen som arbejdsplads”.

Se og hent faktabladet om lovpligtige kurser