Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Spirende opsving i 2015?

Regeringen har annonceret, at den vil fremlægge en ny række initiativer til vækst. Dansk Byggeri har i den forbindelse lavet et katalog med 16 konkrete forslag, som kan skubbe yderligere til økonomien. Se kataloget her

"Byggeriet mærker ofte krisen som de første, når der kommer usikkerhed om fremtiden hos såvel virksomheder som private. Og byggeriet mærker som de sidste, når der igen kommer gang i økonomien, fordi det varer et stykke tid før overskydende kapacitet er udnyttet og efterspørgsel efter nyt byggeri kommer tilbage", siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri lægger vægt på, at forslagene er konkrete og mulige at iværksætte hurtigt. Nogle af forslagene vil virke umiddelbart, andre på̊ længere sigt, nogle koster staten penge, andre er helt eller næsten gratis.

"Det er ikke muligt at beregne den umiddelbare beskæftigelseseffekt for alle forslag, men de vil alle enten skabe beskæftigelse direkte eller forbedre erhvervsvilkårene og øge effektiviteten og således bidrage til vækst og beskæftigelse. En del af forslagene vil kunne have effekt allerede i 2015, hvis de vedtages i første kvartal", siger Lars Storr-Hansen.


Du kan se Dansk Byggeris forslag ”Spirende opsving 2015” her


Samlet vurderer Dansk Byggeri, at forslagene vil øge beskæftigelsen med ca. 7.800 i 2015 og ca. 9.700 i 2016. Hertil kommer også̊ øget beskæftigelse i 2017 og 2018 som følge af nogle af projekternes varighed. Endelig vil flere af forslagene forbedre strukturen og effektiviteten i både den offentlige og private sektor varigt.