Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sygedagpengerefusion – fejl i beregninger

Beregningsfejl i sygedagpengerefusion kan betyde, at arbejdsgiver har penge til gode. Læs mere her

Siden januar 2015 er satsen for sygedagpenge og dermed arbejdsgiverens sygedagpengerefusion, blevet beregnet digitalt på baggrund af oplysninger fra e-indkomst. Den nye digitale måde at beregne sygedagpengesatsen på har for timelønnede ikke været korrekt, idet beregningsmodellen fratrækker dobbelt AM-bidrag for feriepenge samt pension af feriepenge. Det betyder at en virksomhed i visse tilfælde kan miste op til et par kroner pr. time, der er søgt refusion for.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har oplyst, at de arbejder på at rette fejlen, så refusionen fremadrettet bliver beregnet korrekt. Det er dog endnu uvist, hvornår fejlen er rettet.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har opfordret STAR til at orientere de berørte virksomheder om fejlen – både de virksomheder, der fra årsskiftet har modtaget forkert refusion, og de virksomheder, der indtil fejlen bliver rettet, vil vedblive med at få forkert sygedagpengerefusion.

I forlængelse heraf har DA opfordret STAR til at udarbejde en konsekvensberegning og herefter udbetale den manglende refusion til virksomhederne.

STAR har endnu ikke svaret på DA’s henvendelse. Når svaret foreligger, vil Dansk Byggeri orientere nærmere herom. Hvis en virksomhed mener at have refusionspenge til gode, opfordrer Dansk Byggeri virksomheden til at rette henvendelse direkte til den kommune, der har udbetalt refusionen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Dansk Byggeris Arbejdsgiversekretariat på tlf. 72 16 00 00 eller ags@danskbyggeri.dk.